Важно: На 25.05.2018 отпада задължението за Регистрация като администратор на лични данни и влизат в сила новите правила за личните данни – GDPR. Предвижда се по-голяма отговорност за фирмите, увеличава се и размерът на глобата.

Виж новите правила

Администратор на лични данни

Изготвяме необходимите документи и провеждаме регистрацията.
Процедурата е задължителна за всички фирми и организации, приемащи лични данни.
Производството е в Комисия за защита на личните данни. Работим онлайн с клиенти от цялата страна.
Спести си времето, парите и бюрокрацията.

Виж новите правила

Какво са лични данни?
Всяка информация, с която се идентифицира личност, фирма или друга организация. Например: име, ЕГН, Булстат / ЕИК номер, адрес, номер на лична карта и много други.

За кого е задължителна регистрацията като Администратор на лични данни?
Всяка фирма, организация или човек, който обработва дори и само един тип от горепосочените лични данни, е длъжен да се регистрира.

Какво се разбира под “обработване” на лични данни?
Изискване, приемане или съхранение на лични данни. Примери:
– сключване на договор с клиент или партньор (приемаме и съхраняваме личните данни при сключване на договора)
– управление на уеб сайт, който има контактна форма и приема запитвания на клиенти
– управление на онлайн магазин, който приема данни за клиенти
– назначаване на управител или служители във фирмата или организацията (отново приемаме и съхраняваме лични данни)

Как се извършва регистрацията като Администратор на лични данни?
Към Комисията за защита на личните данни се подава пакет от документи и заявление. Изготвят се регистри за видовете лични данни, както и вътрешно-фирмена инструкция.

Каква е глобата, ако обработвам лични данни без да имам регистрация?
Събирането и обработването на лични данни без наличието на надлежна регистрация като Администратор на лични данни се наказва с глоба от 10 000 до 100 000 лв.

Как могат да ме “хванат”?
По сигнал на потребители, клиенти или контрагенти. Много често банки, доставчици на стоки, услуги и други компании предварително проверяват дали дадена фирма е регистрирана като Администратор и ако не е – не влизат в отношение или подават сигнал в Комисията.

Какво се случва след 25.05.2018 г. ?
На тази дата влизат в сила новите правила на Европейския съюз за защита на личните данни. Важат за всички организации и фирми в България. Предвиждат се по-строги мерки за защита и големи глоби за неизпълнение. Научи всичко за GDPR и новите правила за личните данни на тази страница

Виж новите правила

Въпроси?
Тук съм да помагам.

Никола Пенчев

Никола Пенчев
0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Advokatami.bg

В наши дни нови фирми и организации се създават ежедневно. Независимо дали организацията ще наема служители или ще обработва личните данни (имена, ЕГН, адрес, номер на личната карта и т.н) на клиенти и партньори — тя задължително трябва да бъде регистрирана като Администратор на лични данни. Това е може би следващата най-важна юридическа стъпка след регистрацията на фирмата или НПО. Регистрацията се извършва към Комисията за защита на личните данни и ако не бъде направена, могат да бъдат наложени солидни глоби.

Важно:

 • Събирането и обработването лични данни без наличието на надлежна регистрация като Администратор на лични данни се наказва с глоба от 10 000 до 100 000 лева.
 • Веднъж направена, регистрацията като Администратор на лични данни може да се ползва за всички дейности на организацията – различни уеб сайтове, магазини, офиси и други подобни.
 • След подаване на документите, Комисията за защита на лични данни издава Удостоверение за Администратор на лични данни и вписва Администратора в регистър в 14-дневен срок.
 • Самото удостоверение не е задължително да бъде налично в някой от твоите обекти (магазин, офис и тн.). Комисията води публичен онлайн регистър, към който твоята фирма или организация се добавя автоматично след успешна регистрация.

Какво включва услугата Регистрация на Администратор на лични данни?

 • Заявление за регистрация на Администратор на лични данни
 • Регистър “Персонал”
 • Регистър “Контрагенти”
 • Инструкция за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
 • Указания кой документ къде да подпишеш и къде да изпратиш документите за завършване на успешна регистрация като Администратор на лични данни.

Използвай Регистрация на Администратор на лични данни, ако:

 • Твоята фирма или организация наема служители.
 • Твоята фирма или организация събира личните данни на клиенти или контрагенти във връзка с извършваната дейност.
 • Поради друга причина е необходимо събирането и обработването на лични данни.
Виж новите правила