Бизнес правни документи

Предлагаме стотици документи, които покриват редица бизнес аспекти. Кликни на документ, за да научиш повече.

Администрация

Заявления, молби, декларации и всичко останало по повод отношения на бизнеса с държавната и общинска администрация.

Договори / Споразумения

Договори за доставка на стоки или услуги, дистрибуторски договори, консигнация, наеми, споразумения за сътрудничество и т.н. – всичко необходимо, за да подсигуриш правно бизнес отношенията си.

Имоти

Използвай документите в тази секция, за да се подсигуриш правно бизнеса си относно сделки с недвижими имоти или за да намериш документ, касаещ недвижим имот.

Лизинг

Молби, заявления, споразумения, протоколи и всичко необходимо по отношение на лизинг сделки.

Наеми

Наем на офис, гараж, техника, зала, уеб домейн или каквото и да е друго. Може да подсигуриш бизнеса си правно в тази секция.

Обявяване на ГФО

Обявяването на годишните финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър е задължително за всички фирми. Без значение е дали фирмата е извършвала дейност или не.

Патенти

Документи и формуляри по повод заявяване и последваща работа с патенти в Българско Патентно Ведомство.

Пълномощни

Пълномощното е инструмент, с който може да дадеш власт на друг човек или организация да извърши (извършва) определени действия от твое име.

Разни

Всякакви други документи, касаещи бизнес отношения.

Служители

Заповеди, инструкции, трудови договори, споразумения и всичко останало, касаещо наемане, управление и прекратяване на отношения със служители.

Финанси

С тези документи бизнесът ти освен финансово, ще бъде и правно подсигурен.

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."