От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
20 юни 2018

Обявяване на ГФО на сдружения и фондации в Търговски регистър

През този месец една от най-актуалните теми е обявяването на Годишния финансов отчет в Търговския регистър, поради наближаването на крайния срок за това, а именно 30 юни. Задължението за обявяване на ГФО обхваща всички фирми, независимо дали са ЕООД, ООД, АД и т.н., но също така и неправителствените организации – Сдружения и Фондации.

Годишен финансов отчет на сдружение/фондация

Новият Закон за юридическите лица с нестопанска цел задължава неправителствените организации, без значение дали извършват дейност в частна или в обществена полза, да обявят свой годишен отчет за дейността. Част от него е и годишният финансов отчет.

Това задължение се отнася както за организации, регистрирани за извършване на дейност в обществена полза, така и за такива, действащи в частна полза.

Коя администрация обслужва сдруженията и фондациите през 2018?

До момента посочените отчети се обявяваха в интернет пространството в специални уебсайтове или в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който се водеше от Министерство на правосъдието. От началото на годината обаче администрацията, отговаряща за тези организации, премина изцяло към Агенция по вписванията.

До края на 2017 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (НПО) се регистрираше в окръжния съд по своето седалище и регистър БУЛСТАТ. Организациите, които извършват дейност в обществена полза, се регистрираха и в специален регистър на Министерство на правосъдието. От 01.01.2018 сдруженията и фондациите вече се регистрират в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Той вече носи името Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Необходимостта цялата информация относно вписаните организации да бъде обединена, налага и всички регистрирани до края на 2017 г. НПО да бъдат пререгистрирани и вписани в новия Регистър. Срокът за това е тригодишен – до 31.12.2020 г. и процедурата е сравнително лесна.

Какво значение има пререгистрацията за обявяването на ГФО?

Обявяването на документ в Търговския регистър се случва по партидата на съответното лице, за което документът се отнася. Така, например, когато едно ЕООД подава ГФО, този отчет се вписва в партидата (делото/страницата) на дружеството. Ако дадено лице няма партида в регистъра, няма как формално да бъде обявен документ, отнасящ се до него.

За да присъства едно НПО в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, то трябва да покрива едно от следните две изисквания:

  1. Да е регистрирано след 01.01.2018;
  2. Да е регистрирано преди 01.01.2018, но да е пререгистрирано след тази дата.

Сдруженията и фондациите, които са регистрирани през 2018, не подават отчет за 2017 г. Фокусираме се само върху тези, които са регистрирани по-рано. За да могат те да подадат своя отчет в регистъра, е необходимо първо да се пререгистрират.

Така на практика, макар че имат срок до 2020 г. за пререгистрация, НПО-тата трябва да се пререгистрират в срок до 30.06.2018, ако искат да имат изобщо възможността да подадат свой годишен отчет в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Обявяване на ГФО на сдружения и фондации в Търговския регистър

80% намаление в подкрепа на българския бизнес виж офертите

Над 17 000 доволни клиентиreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа