Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Какви промени в правилата за ДДС регистрация се очакват от 01.01.2020 г.

От |Публикувано на: 19.09.2019|Обновено на: 14.09.2020|

През септември 2019 г. беше публикувано предложение за изменение на данъчното законодателство в България. Основната цел е хармонизирането му със съответните европейски директиви. Промените, които се предлагат, са свързани със ЗКПО, но това, което касае в по-голяма степен бизнеса, са измененията в ЗДДС. Те се отнасят до практиката за регистрацията на нова фирма, когато предходна такава наближи оборота за задължителна ДДС регистрация.

Какво се случва в момента?

Голяма част от бизнеса в България избягва регистрацията по ЗДДС, а в тази връзка и плащането на данъка, като контролира своя оборот. Когато една фирма достигне оборот от 50 000 лв. за период от 12 месеца, тя трябва да се регистрира по ЗДДС и да започне да начислява ДДС върху своите продукти или услуги. Поради това много собственици на бизнес избират, когато една фирма наближи този оборот, нейната дейност да се прекрати и нова фирма да я продължи при същите условия. Така при многократното прилагане на тази практика, макар приходите на годишна база на един бизнес да са повече от 50 000 лв., те са разпределени между различни лица, за никое от които не възниква задължение да се регистрира по ЗДДС.

Може да се каже, че до момента държавата по-скоро толерира тази практика. Тя не е забранена от закона и прилагането й не е тайна за никого.

Какви са предлаганите промени?

Абсолютно буквано изменението, което се прилага е „При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността  в  обекта/ите  преди  него,  за  период  не  по-дълъг  от  последните 12 последователни месеца...“

Този текст се нужда е от няколко пояснения от нас. Казано по най-просто начин, свързани или привидно несвързани лица са фирмите, които имат един собственик или един управител или едното управлява или притежава другото. Това е наистина доста опростено обяснение, но за да се разберат бъдещите промени, е достатъчно да се приеме, че тълкуването на това дали две лица са свързани или поне привидно свързани е много широко.

На следващо място, е важно да се изясни и коя дейност е еднородна. Критериите за това са следните:

  • Предлаганите стоки или услуги са еднакви;
  • Ползваните активи от фирмите са едни и същи;
  • Фирмите споделят един персонал;
  • Използва се една марка или наименование на обект;
  • Доставчиците и клиентите на фирмита са еднакви.

Достатъчно е две от горните изисквания да са налице, за да се счита, че лицата следва да споделят общ оборот и всяко от тях да се регистрира по ЗДДС. Моментът на регистрация на всяка от фирмите е без значение доколкото извършваната от двете фирми дейност попада в един общ период от 12 месеца.

Какво ще се случи с бизнесите, които към момента прилагат посочената схема?

Съгласно предлаганите промени, всяка от фирмите, извършвали дейност през съответния период, ще трябва да се регистрира по ЗДДС. Това би представлявало значителна административна тежест. Управлението на повече от една фирма създава допълнителни разходи на собствениците и при необходимостта от регистрирането на всяка за нужди на облагане с ДДС, по-логично е всички фирми освен една да бъдат закрити.

Очакването е бизнесите, които прилагат тази схема за избягване на ДДС, да продължат реалните си операции само с една фирма.

Какви ще бъдат последиците за бизнеса?

Ако промените бъдат приети и в действителност новите разпоредби започнат да се прилагат и практика, е възможно някои бизнеси да бъдат силно засегнати. Това са, на първо място, дребните  бизнеси със сравнително малки обороти, които не могат да си позволят дори и малки допълнителни разходи. На следващо място, това са бизнесите, които не могат да се възползват от възможността за данъчен кредит, защото не генерират разходи, които се облагат с ДДС. Таквиа са фирмите в областта на услугите, чиито разходи са основно за наем, за заплати на персонал или за услуги от чуждестранни доставчици. Те най-много разчитат на оптимизация на ДДС.

Какво предстои да се случи със закона?

Законът все още не е приет, ами е на етап за обществено обсъждане. Всъщност към момента на разписване на тази статия всеки все още би могъл да сподели своето мнение на закона в портала на Министерски съвет ето тук. След това предложението следва да премине и през Народното събрание, където също да се гласува. През целия процес, който трябва да приключи до края на годината, е възможно да настъпят изменения в проекта. Ще бъде интересно те да бъдат проследени особено в контекста на измененията в ЗДДС.

Използвана е снимка от freepik.com..

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.