От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
08 януари 2018

Регистрация на НПО след 01.01.2018 – процедура

На 01.01.2018 г. влязоха в сила промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел – сдружения и фондации. Промените касаят основно процедурата по регистрация на НПО. Тя вече се осъществява изцяло пред Агенция по вписванията, а не както до момента – в съда, регистър БУЛСТАТ и Министерство на правосъдието поотделно.

Как се прави регистрация на НПО в момента?

Неправителствените организации вече се вписват в Търговския регистър, който от своя страна носи името Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел). За целта заявителят или упълномощено от него лице, например адвокат, подава заявление по образец. Има два различни вида заявление за регистрация на НПО – такова за фондация и такова за сдружение. Повече за разликите между сдружение и фондация има във видеото по-долу.

Заявлението се подава онлайн или на място в Агенция по вписванията. Както и за всички останали услуги по вписване в регистъра, таксата за подаване онлайн е двойно по-ниска.

Към заявлението за регистрация на НПО се прилагат и определени документи, които зависят от конкретната организация, но могат да се обобщят по следния начин:

  1. Устав или учредителен акт на организацията; 
  2. Протокол от учредителите за създаване на организацията;
  3. Нотариално-заверени образци от подписите на представляващите сдружението или фондацията;
  4. Документ от банка за внесено дарение, ако се регистрира фондация с дарение;
  5. Декларация за истинност на заявените обстоятелства;
  6. Пълномощно за адвокат, ако такъв се използва за подаване на документите;
  7. Документ за платена държавна такса, ако не се заплаща електронно в момента на подаването.

Как съдействаме ние за лесна онлайн регистрация? Всичко по темата на тази страница.

Какво се случва с регистрацията в съда, регистър БУЛСТАТ и Министерство на правосъдието?

Тези регистрации отпадат. Регистър БУЛСТАТ продължава да съществува, а същото се отнася и за регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, вписани в регистъра на Министерството. Окръжните съдилища също продължават да водят своите регистри. Нито една от институциите обаче няма да прави самостоятелни вписвания.

Има ли промени за регистрирани НПО преди 01.01.2018

Освен промените в процедурата по регистрация на НПО има изменения, които касаят и вече съществуващите организации. Те подлежат на пререгистрация в Търговския регистър. Процедурата не е сложна и е освободена от държавни такси. Разгледали сме я в детайли в нашия блогпост, посветен специално на тази тема.

Регистрация на НПО
Други статии:


Над 17 000 доволни клиентиreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа