Регистрация по ДДС

Изготвяме всички необходими документи и следим производството в НАП.
Работим онлайн с клиенти от цялата страна. Спести си времето, парите и бюрокрацията.

Цена: 99 лв. (не се дължат държавни или други такси)

Започни процедурата     Научи повече

Как става?

Процедурата трае общо до 3 седмици. Стъпките:

1. Поръчваш през сайта ни Регистрация по ДДС и ние се заемаме веднага (или в удобен за теб момент). Ако не знаеш дали имаш нужда от Регистрация по ДДС – ще те консултираме безплатно!  

2. Веднага изготвяме всички необходими документи.

3. Документите се подават в НАП. За да движим документите и да следим производството е нужно лично да предадеш там нашето пълномощно.

4. До 7 дни получаваме указания от НАП какви допълнителни документи се искат. Всеки път е различно според фирмата и дейността.

5. Изготвяме и останалите документи.

7. До още 7 дни регистрацията по Закона за ДДС приключва успешно.

8. Получаваш полезна информация и подкрепа от нас – може да ползваш и нашите счетоводни или правни услуги.

9. Ние сме тук, за да бъдем полезни.

Започни регистрация по ДДС

Въпроси?

Тук съм да помагам.

Никола Пенчев

Никола Пенчев 

0888 047 188

pitai @ advokatami.bg

Advokatami.bg

Ако има неточности,
връщаме парите.

Безплатна консултация

Зареждане на въпросник.

Полезна информация за регистрацията по Закона за ДДС

Всеки човек или фирма може да се регистрира по Закона за ДДС. Законът не прави разлика в това отношение и предоставя правото на избор на всеки поотделно.

Уредена е основно два вида регистрация – доброволна и задължителна. Задължително следва да се регистрират всички лица, които са направили оборот в размер на повече от 50 000 лева за последните 12 месеца. Не е задължително този период да е изтекъл, за да се подаде заявление за регистрация. Така например една новоучредена фирма, която направи оборот от повече от 50 000 лева в първия месец на своето съществуване, следва веднага да подаде заявление за регистрация по Закона за ДДС.

Доброволна регистрация пък може да направи всяко лице, което не отговаря на горните изисквания, но желае да се възползва от предимствата на Регистрацията по ЗДДС.

Когато са настъпили условията за задължителна регистрация, трябва да се подаде заявление за регистрация. Това е необходимо да се направи до 14-то число на месеца, който следва месеца, през който е достигнат минималният размер оборот. Когато се прави доброволна регистрация, заявление може да се подаде във всеки един момент по желание на заявителя.

В срок от 7 дни от подаване на заявлението органът по приходите прави проверка на основанието за регистрация. След извършване на тази проверка в срок от 7 дни лицето бива регистрирано или регистрацията бива отказана. Възможно е междувременно да бъдат изискани допълнителни документи, от които да е видно основанието за регистрация.

.
Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа