Администратор на лични данни

Регистрацията като Администратор на лични данни е задължителна за всички обработващи лични данни. С няколко клика попълваш нашата онлайн форма. След това подготвяме всички необходими документи. За теб остава само да ги подпишеш и изпратиш. Спести си огромната бюрокрация, загуба на време, пари и нерви.

Цена: 49 лв.

Започни регистрация с наша помощ

за въпроси: 0888047188

 

Какво са лични данни?
Всяка информация, с която се идентифицира личност, фирма или друга организация. Например: име, ЕГН, Булстат / ЕИК номер, адрес, номер на лична карта и много други.

За кого е задължителна регистрацията като Администратор на лични данни?
Всяка фирма, организация или човек, който обработва дори и само един тип от горепосочените лични данни, е длъжен да се регистрира.

Какво се разбира под “обработване” на лични данни?
Изискване, приемане или съхранение на лични данни. Примери:
– сключване на договор с клиент или партньор (приемаме и съхраняваме личните данни при сключване на договора)
– управление на уеб сайт, който има контактна форма и приема запитвания на клиенти
– управление на онлайн магазин, който приема данни за клиенти
– назначаване на управител или служители във фирмата или организацията (отново приемаме и съхраняваме лични данни)

Как се извършва регистрацията като Администратор на лични данни?
Към Комисията за защита на личните данни се подава пакет от документи и заявление. Изготвят се регистри за видовете лични данни, както и вътрешно-фирмена инструкция.

Каква е глобата, ако обработвам лични данни без да имам регистрация?
Събирането и обработването на лични данни без наличието на надлежна регистрация като Администратор на лични данни се наказва с глоба от 10 000 до 100 000 лв.

Как могат да ме “хванат”?
По сигнал на потребители, клиенти или контрагенти. Много често банки, доставчици на стоки, услуги и други компании предварително проверяват дали дадена фирма е регистрирана като Администратор и ако не е – не влизат в отношение или подават сигнал в Комисията.

 

 

 

Nikola Penchev

“Казвам се Ники Пенчев.
Отговарям за обслужването и съм готов да отговоря на всички твои въпроси.”
Обади се на 0888 047 188

Спести глобите и се регистрирай сега

за въпроси: 0888047188

Допълнителна информация

В наши дни нови фирми и организации се създават ежедневно. Независимо дали организацията ще наема служители или ще обработва личните данни (имена, ЕГН, адрес, номер на личната карта и т.н) на клиенти и партньори — тя задължително трябва да бъде регистрирана като Администратор на лични данни. Това е може би следващата най-важна юридическа стъпка след старта. Регистрацията се извършва към Комисията за защита на личните данни и ако не бъде направена, могат да бъдат наложени солидни глоби.

Важно!

 • Събирането и обработването лични данни без наличието на надлежна регистрация като Администратор на лични данни се наказва с глоба от 10 000 до 100 000 лева.
 • Веднъж направена, регистрацията като Администратор на лични данни може да се ползва за всички дейности на организацията – различни уеб сайтове, магазини, офиси и други подобни.
 • След подаване на документите, Комисията за защита на лични данни издава Удостоверение за Администратор на лични данни и вписва Администратора в регистър в 14-дневен срок.
 • Самото удостоверение не е задължително да бъде налично в някой от твоите обекти (магазин, офис и тн.). Комисията води публичен онлайн регистър, към който твоята фирма или организация се добавя автоматично след успешна регистрация.
Какво включва пакетът за Регистрация на Администратор на лични данни?
 • Заявление за регистрация на Администратор на лични данни
 • Регистър “Персонал”
 • Регистър “Контрагенти”
 • Инструкция за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
 • Указания кой документ къде да подпишеш и къде да изпратиш документите за завършване на успешна регистрация като Администратор на лични данни.

Използвай Пакет за регистрация на Администратор на лични данни, ако:

 • Твоята фирма или организация наема служители.
 • Твоята фирма или организация събира личните данни на клиенти или контрагенти във връзка с извършваната дейност.
 • Поради друга причина е необходимо събирането и обработването на лични данни.

Още нещо?

 • Вероятно вече имаш фирма, но ако все пак сега започваш своя бизнес, не пропускай секцията Регистрация на фирма.
 • В случай, че преследваш идеални цели – виж секцията за НПО. Така ще можеш лесно да стартираш фондация или сдружение.
 • Няма спор, че назначаването на нови служители трябва да бъде законосъобразно – не пропускай Трудов договор.