Автобиография

Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

“Автобиография” или “Как да напиша автобиография” са изключително често срещани търсения в интернет пространството. Това е нормално, защото ежедневно се съставят и изпращат редица автобиографии от хора, търсещи работа, към различни компании и фирми. Добрата автобиография е ключът към така желаната позиция и следва да се отдели достатъчно време, за да бъде качествено съставена. Едно от основните правила е да се създава отделна автобиография за всяка позиция, за която се кандидатства. Попълвайки настоящия въпросник това вече става бързо и лесно.

Използвай Автобиография, ако:

  • Кандидатстваш за работа.
  • Не си сигурен какво трябва да включиш като информация при съставянето на автобиография.

Какво задължително се включва в Автобиография

  • Лични данни за лицето, което я съставя. Колкото и очевидно да е, това изискване често се подценява и води след себе си негативни последици за кандидата. В повечето случаи работодателите посочват информацията, която се изисква от тях във връзка с кандидата. Именно тази информация и следва да им бъде дадена в автобиографията. С други думи, ако работодателят не е изискал информация например за възрастта и гражданството на кандидата, препоръчително е те да не се пишат. От друга страна, ако е поставил изискване за постоянен адрес, такъв следва да бъде посочен.
  • Предишен опит, свързан с позицията, за която се кандидатства. Това също бива често пренебрегвано и се отразява негативно на редица кандидати. Важно е опитът, който се посочва да е свързан именно с новата работа, за която се кандидатства. Автобиографии, които са просто “напълнени” с ненужно съдържание често биват пренебрегвани. За работодателя е важна не просто заеманата позиция, ами конректните задължения и постигнатите резултати
  • Образование. Трябва да се посочат образователните степени, които са свързани с позицията, за която се кандидатства. Понякога наличието на висше образование, макар и да не е директно свързано с позицията, представлява предимство и е препоръчително да бъде посочено.

Допълнително съдържание в Автобиография

  • Снимка. Тя може както да бъде изключително полезна, така и да навреди на твоята кандидатура. Препоръчително е да бъде добавяна единствено, когато работодателят изрично я е поискал.
  • Доброволчески опит. Представяне на твоите странични занимания и проекти може значително да повиши шансовете ти при кандидатстване за работа. И тук важи основното правило, че следва да се посочват единствено неща, свързани с позицията, за която се кандидатства. Ненужни факти по-скоро ще намалят твоите шансове.
  • Умения, лични качества и допълнителна квалификация. Тук следва да се отбележат онези твои умения, които са търсени от работодателя и които ще допринесат за ефективното изпълнение на работата. Това може да бъдат чужди езици, специфични компютърни знания, работа с различни програми или машини. Лични качества пък са онези, които те характеризират в личен и професионален аспект. Това могат да бъдат например организираност, адаптивност, умение за работа в екип, умение за работа с клиенти и други такива. Ако си положил допълнителни изпити, защитил си дадени сертификати, участвал си в конференции и семинари и други подобни, също е препоръчително това да бъде отбелязано в автобиографията, доколкото разбира се това е свързано с позицията, за която се кандидатства.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от темата за нова работа, следващите няколко документа може би също ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."