Project Description

Декларация за идентичност на имена

В случаи на проблеми, поради “И” или “Й” в името или друга подобна грешка.

Често пъти в практиката се случва едно лице да бъде записано с различни имена – например в личната си карта и в нотариалния акт за собственост на апартамент. Подобно разминаване може да се дължи на различни причини като:

 • неотразяване на смяна на имената след сключване на граждански брак,
 • недобро разчитане на стари архивни записи,
 • нехайство на администрацията при въвеждане на данни и други подобни.

Използвай Декларация за идентичност на имена, ако

 • имаш разминаване в имената си в два или повече документа;
 • администрацията ти създава проблеми поради разминаване в имената ти в различни документи.

Важно

 • Препоръчително е декларацията да бъде нотариално заверена.
 • За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

Допълнителна важна информация

Наличието на различни имена на едно и също лице в един или повече различни документи може да доведе до сериозно ограничаване на различни права – така например може да бъде отказано издаването на определен документ или сключването на даден договор. Декларацията за идентичност на имена е временно решение на проблема, като е препоръчително да задействаш определените за съответния документ процедури по уеднаквяване на имената и премахване на грешките, за да не възникват проблеми и за в бъдеще.

Още нещо?

След като се интересуваш от този документ, най-вероятно ти предстои сключване на договор. Защо не погледнеш следващите няколко договора, които също може да ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.