Project Description

Декларация за съответствие на продукт със стандарти за качество

Декларация за съответствие е документ, който се издава от производителя при пускане на нов продукт на пазара. Той представлява свидетелство, че даденият продукт отговаря на нормативните изисквания за качество. Става въпрос както за националното законодателство, така и за европейските актове, основно директиви. Може да бъде издадена и декларация за съответствие от доставчика, ако той е лицето, което пуска продукта на пазара. Декларацията е приложима за най-разнообразни продукти – храни, строителни материали, техника, детски играчки, дрехи и много други. Документът се изготвя в свободен текст, но има определени реквизити (елементи), които трябва да присъстват задължително.

Използвай Декларация за съответствие, ако

  • Си производител на продукти, които трябва да отговарят на определени стандарти;
  • Си доставчик на продукт, който ти пускаш на пазара за пръв път.

Важно

  • Всяка декларация за съответствие трябва да съдържа точно описание на продукта, за който се отнася и нормативните стандарти, на които той отговаря;
  • За някои продукти декларацията се предоставя на контролните органи при поискване, докато за други е предвидено тя винаги да съпътства продукта.

Допълнителна важна информация

Когато за даден продукт са описани изисвания в различни нормативни актове, е достатъчно те да бъдат обединен в една декларация. Съдържанието на всяка конкретна декларация се посочва в съответната директива на ЕС, която урежда изискванията за даден продукт. Ако в директивата е предвидено, че определен продукт трябва задължително да бъде съпътстван от такава декларация, тя трябва да бъде преведена на официалния език на държавата, в която той ще бъде продавам. Така, например, за Франция, декларацията трябва да бъде изготвена на френски, а за България – на български език. Преводът на чужд език трябва да бъде придружен от оригиналния текст, в случая на български.

Още нещо

Ако ти е необходима декларация за съответствие, може би биха ти били полезни и следните документи:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.