Project Description

Декларация за припознаване на дете

Необходима стъпка при припознаване на дете.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Произходът на детето (неговите майка и баща) се определя в зависимост от наличието на брак между майката и нейния съпруг към момента на раждане на детето. Майка на детето е жената, която го е родила, а баща на детето е съпругът на майката. Възможно е обаче единият родител да е неизвестен, например когато детето е извънбрачно или когато произходът е оспорен по съдебен ред. В тези случаи може да се извърши припознаване на детето.

Използвай Декларация за припознаване на дете, ако:

 • Ти си баща на дете, което е извънбрачно и в акта за раждане на детето не си записан като негов баща.
 • Ти си баща на дете и поради някаква причина не си записан като негов баща в акта му за раждане.
 • Ти си майка на дете, на което в акта за раждане е посочено “майка – неизвестна”.

Важно!

 • Декларацията се подава до длъжностното лице по гражданско състояние и трябва да бъде с нотариално заверен подпис. Няма пречка да не бъде подадена лично, а например по пощата.
 • Ако в акта за раждане на детето са посочени и двамата родители не може да се извърши припознаване с настоящата декларация. За целта първо трябва да бъде оспорен произходът по съдебен ред.
 • Припознаване може да се извърши само от родител, който е навършил 16-годишна възраст.
 • Могат да бъдат припознавани заченати деца – които все още не са родени.
 • Могат да бъдат припознавани починали деца, но само ако те имат свои деца.
 • Лице, което е пълно осиновено не може да бъде припознато.

Допълнителна важна информация

Извършеното припознаване може да бъде оспорено от другия родител или от детето (ако е навършило 14-годишна възраст) в 3-месечен срок. Ако това бъде направено, лицето, което извършва припознаване може да потърси правата си в съда и да поиска да бъде признат за родител на детето със съдебно решение. Ако припознаването не бъде оспорено, името на лицето, което го е извършило се вписва в акта за раждане на детето.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с деца е от изключително голямо значение. Ето още няколко документа, които може да са ти полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.