Декларация за припознаване на дете

Необходима стъпка при припознаване на дете.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

Произходът на детето (неговите майка и баща) се определя в зависимост от наличието на брак между майката и нейния съпруг към момента на раждане на детето. Майка на детето е жената, която го е родила, а баща на детето е съпругът на майката. Възможно е обаче единият родител да е неизвестен, например когато детето е извънбрачно или когато произходът е оспорен по съдебен ред. В тези случаи може да се извърши припознаване на детето.

Използвай Декларация за припознаване на дете, ако:

  • Ти си баща на дете, което е извънбрачно и в акта за раждане на детето не си записан като негов баща.
  • Ти си баща на дете и поради някаква причина не си записан като негов баща в акта му за раждане.
  • Ти си майка на дете, на което в акта за раждане е посочено “майка – неизвестна”.

Важно!

  • Декларацията се подава до длъжностното лице по гражданско състояние и трябва да бъде с нотариално заверен подпис. Няма пречка да не бъде подадена лично, а например по пощата.
  • Ако в акта за раждане на детето са посочени и двамата родители не може да се извърши припознаване с настоящата декларация. За целта първо трябва да бъде оспорен произходът по съдебен ред.
  • Припознаване може да се извърши само от родител, който е навършил 16-годишна възраст.
  • Могат да бъдат припознавани заченати деца – които все още не са родени.
  • Могат да бъдат припознавани починали деца, но само ако те имат свои деца.
  • Лице, което е пълно осиновено не може да бъде припознато.

Допълнителна важна информация

Извършеното припознаване може да бъде оспорено от другия родител или от детето (ако е навършило 14-годишна възраст) в 3-месечен срок. Ако това бъде направено, лицето, което извършва припознаване може да потърси правата си в съда и да поиска да бъде признат за родител на детето със съдебно решение. Ако припознаването не бъде оспорено, името на лицето, което го е извършило се вписва в акта за раждане на детето.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с деца е от изключително голямо значение. Ето още няколко документа, които може да са ти полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."