Декларация за придвижване във връзка с COVID-19

Свали декларация на МВР за пътуване между градовете във връзка с мерките срещу разпространение на COVID-19.
Договор за поръчка
Цена: безплатно
Време за попълване и сваляне: 5 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Въведение

Във връзка с въведеното извънредно положение от месец март, 2020 г., както и за нуждите на предотвратяване разпространението на COVID-19, Министъра на здравеопазването наложи контролно-пропускателен режим на входовете/изходите на областните центрове в България. Ако желаеш да влезеш в или излезеш от областен град, можеш да направиш това единствено с конкретна причина, която може да бъде една от следните:

  • Живееш на настоящ или постоянен адрес в съответния град;
  • Местоработата ти се намира в града или пък си командирован в него;
  • Пътуването ти е неотложно по здравословни или други причини

За да улесни режима за преминаване през изградените контролно-пропускателни пунктове, Министъра на вътрешните работи при образец на декларация, която да се попълва и подписва от гражданите и евентуално техните работодатели.

Използвай документа, ако:

  • Си гражданин, който желае да премине през установено КПП във връзка с извънредното положение, породено то разпространението на вируса COVID-19;
  • Си работодател, който желае да командирова свой служител в друг град.

Важно:

В случаите, в които причината за придвижване в друг областен център е работна, работодателят също подписва заповедта;
Лицата, упражняващи свободни професии, декларират това обстоятелство;
Декларацията не се заверява нотариално.

Допълнителна важна информация

Важно е да не се злоупотребява с декларацията, тъй като е предвидена наказателна отговорност за деклариране на неверни данни и за нарушаване на правилата и мерките срещу разпространение на епидемията.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Ивановаreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа