Project Description

Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели

Класически договор за изработка, адаптиран за отношенията между производители и купувачи на мебели.

В последните години се появиха изключително много фирми, които произвеждат мебели и това неизбежно доведе до все по-увеличаващия се брой на договори за изработка на мебели. Различните фирми наложиха и различни условия в своите договори, като този договор се стреми да обедини най-важните и съществени клаузи от всички отделни договори. По този начин той дава адекватна правна закрила и на двете страни – както на възложителя, така и на изпълнителя.

Използвай Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели, ако

 • Ти си производител на мебели и искаш да създадеш една уеднаквена правна рамка със своите клиенти по повод на сключваните договори.
 • Искаш да си поръчаш мебели, като защитиш максимално своите интереси и същевременно не накърниш тези на фирмата-производител.

Какво задължително се включва в Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на изработваните мебели – техният вид, с какви материали ще бъдат изработени, сроковете и начините на тяхното производство и доставяне, както и цената, която следва да се изплати на изпълнителя.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с изработката, доставянето и монтирането на уговорените видове мебели в уговорените срокове и заплащането на цената.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с промяна на проекта след започване на изпълнението на договора и опция за едностранно прекратяване срещу заплащане на обезщетение. Ще можещ също така да уговориш гаранционен срок и неговата продължителност. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Гарантирай правната си сигурност в ежедневието с различни движими вещи също и със следващите няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.