Договор за изработка на лого

При нужда от лого за твоя бизнес е добре отношенията ти с дизайнера да са правно подсигурени.

Вземи безплатно този и още 100 документа за бизнес и лични нужди, включени в абонаментен план. Неограничен достъп до всички документи.
Виж как сега или се .

Цена: 19.99 лв.
Време: 10 мин.

В днешно време всекидневно се създават нови фирми и продукти. Всички те от своя страна се нуждаят от лого, което да е разпознаваемо и да ги отличава от останалите. Много често обаче при поръчката на лого отношенията между лицето, което прави поръчката (възложител) и лицето, което я изпълнява (изпълнител) остават недоуредени. Това често е причина за възникването на редица спорове и конфликти.

Използвай Договор за изработка на лого, ако:

 • Искаш да възложиш на друг да изработи лого за бизнеса ти.
 • Искаш да регистрираш графична търговска марка, но нямаш готово лого.
 • Дизайнер си и изработваш фирмени лога по поръчка.

Важно!

 • Законът не поставя изисквания за формата на договора, но с оглед правната сигурност е желателно той да бъде сключен в писмена форма. Няма пречка той да бъде сключен дистанционно – чрез размяна на имейли и сканирани копия на подписания договор (или с електронен подпис).
 • Важен елемент от договора е въпросът за авторските права, върху крайния продукт. Добре е страните да уговорят тези отношения, тъй като те имат голямо значение за това кой ще може впоследствие да използва логото.
 • Веднъж изработено, логото може да бъде регистрирано като търговска марка в Патентното ведомство. Това всъщност е и по-честата практика, тъй като регистрираната търговска марка дава повече права от авторското право.

Какво задължително се включва в Договор за изработка лого

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на изработваното лого – неговият вид и разновидности, съответно възнаграждението, което следва да се изплати.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани със създаването на уговореното лого в срок и предаването му срещу заплащане на възнаграждение.
  • Срокът, в който следва да бъде изработено логото следва да бъде точно и ясно определен. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за изработка на лого

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с авторските права, които възникват по отношение на изработеното лого. Също така дали тези авторски права ще се отнасят за всички изработени варианти или само за избраното от възложителя лого. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от изработката на лого, може би следните няколко теми също ще ти бъдат полезни:

Над 7000 доволни клиенти

5.0/5 review rating 5 от 529 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 398 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа