Project Description

Договор за изработка на рекламни материали

Споразумение, уреждащо отношенията между производители на рекламни материали и техните клиенти.

Всяка фирма има нужда от реклама, чрез която повече хора да могат да узнаят за съществуването и дейността й. Най-често това се случва чрез разпространение на флаери, химикалки, календари и други подобни. Изработката на подобни рекламни материали обаче често е подценявана, което води до възникването на спорове и конфликти. За да бъдат отношенията между страните ясно регламентирани и в съответствие на закона, е добре да бъде сключен договор.

Използвай Договор за изработка на рекламни материали, ако:

 • Трябва да изработиш рекламни материали за свой клиент.
 • Искаш да поръчаш изработката на рекламни материали.

Важно!

 • Особен момент в Договора за изработка на рекламни материали е преглеждането на изработеното. Това обикновено става в момента на приемане, но често страните уговарят и по-дълъг срок, през време на който възложителят в детайли да провери извършената работа. Добре е да бъде изготвен приемо-предавателен протокол, в който страните да опишат резултатите от приемането.

Какво задължително се включва в Договор за изработка на рекламни материали

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на изработваните материали – техният вид, сроковете и начините на тяхното производство и предаване, както и цената, която следва да се изплати на изпълнителя.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с точно и пълно изработване на заявените рекламни материали в уговорените срокове и заплащането на цената.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за изработка на рекламни материали

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с промяна на поръчката след започване на изпълнението на договора. Това е важно да бъде договорено, защото най-често при тази хипотеза част от материалите вече са изработени и могат да се окажат ненужни. Може да се договори например срок, в който да могат да се правят промени, допълнително възнаграждение за възложителя и други подобни. Ще можеш да добавиш и опция за едностранно прекратяване срещу заплащане на обезщетение. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с обмена на различни стоки е подсигурена и чрез тези документи:

Не пропускай и секцията Управление на бизнес, където можеш да намериш много и различна полезна информация във връзка с управлението на твоята фирма.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.