Договор за отстъпване на авторско право

Прехвърляне на правото на използване на произведение от едно лице на друго.
Цена: 0 лв.
Време: 10 мин.
Въведение

Авторските права винаги са били предмет на широки дискусии във връзка с тяхното нарушаване, закрила и други подобни. Не веднъж редица известни изпълнители са били обект на нападки за плагиатство и използване на чужд труд. Дори и да се използва чужда творба обаче, това може да бъде напълно законосъобразно. За целта е необходимо да бъде сключен договор между лицето, което е създало дадено произведение (песен, книга, клип, снимка и други подобни) и лицето, което желае да го използва.

Използвай Договор за отстъпване на авторско право, ако:
  • Искаш да отстъпиш на друго лице (човек или фирма) правото да използва твое произведение.
  • Искаш да използваш чуждо произведение, защитено с авторски права.
Важно!

Съществуват различни начини, по които може да се използва едно произведение на изкуството. Те са подробно описани в Закона за авторското право и сродните права, като най-общо казано това са всички действия във връзка с произведението, които могат да доведат до получаване на приходи. Типични примери за това са: възпроизвеждане (копиране, записване), разпространение (продажба), публично излъчване и други подобни. С договора за отстъпване на авторски права може да се отстъпи правото произведението да се използва по един или няколко начина или пък всички възможни.

Какво задължително се включва в Договор за отстъпване на авторско право
  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод произведението на изкуство – неговият вид и правата, които се отстъпват, както и възнаграждението, което следва да се изплати.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с осигуряване на необходимите условия за използване на произведението и заплащането на възнаграждение.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не позволява да се сключва подобен договор за повече от 10 години.
Допълнителни уговорки в Договор за отстъпване на авторско право

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с предоставянето на изключителни права. Това означава, че лицето, което придобие правата ще бъде едиснтвеното, което ще може да използва произедението и авторът няма да има право да отстъпва това право на други. Друга важна клауза, която е препоръчително да бъде уговорена предварително, е свързана с териториалният обхват на предоставяното право. С други думи, дали произведението ще може да се използва на територията на цялата страна или само в определена нейна част. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Ако твои авторски права са нарушени, тези няколко документа сигурно ще са ти полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."