Project Description

Договор за отстъпване на авторско право

Прехвърляне на правото на използване на произведение от едно лице на друго.

Въведение

Авторските права винаги са били предмет на широки дискусии във връзка с тяхното нарушаване, закрила и други подобни. Не веднъж редица известни изпълнители са били обект на нападки за плагиатство и използване на чужд труд. Дори и да се използва чужда творба обаче, това може да бъде напълно законосъобразно. За целта е необходимо да бъде сключен договор между лицето, което е създало дадено произведение (песен, книга, клип, снимка и други подобни) и лицето, което желае да го използва.

Използвай Договор за отстъпване на авторско право, ако:

 • Искаш да отстъпиш на друго лице (човек или фирма) правото да използва твое произведение.
 • Искаш да използваш чуждо произведение, защитено с авторски права.

Важно!

Съществуват различни начини, по които може да се използва едно произведение на изкуството. Те са подробно описани в Закона за авторското право и сродните права, като най-общо казано това са всички действия във връзка с произведението, които могат да доведат до получаване на приходи. Типични примери за това са: възпроизвеждане (копиране, записване), разпространение (продажба), публично излъчване и други подобни. С договора за отстъпване на авторски права може да се отстъпи правото произведението да се използва по един или няколко начина или пък всички възможни.

Какво задължително се включва в Договор за отстъпване на авторско право

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод произведението на изкуство – неговият вид и правата, които се отстъпват, както и възнаграждението, което следва да се изплати.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с осигуряване на необходимите условия за използване на произведението и заплащането на възнаграждение.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не позволява да се сключва подобен договор за повече от 10 години.

Допълнителни уговорки в Договор за отстъпване на авторско право

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с предоставянето на изключителни права. Това означава, че лицето, което придобие правата ще бъде едиснтвеното, което ще може да използва произедението и авторът няма да има право да отстъпва това право на други. Друга важна клауза, която е препоръчително да бъде уговорена предварително, е свързана с териториалният обхват на предоставяното право. С други думи, дали произведението ще може да се използва на територията на цялата страна или само в определена нейна част. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Ако твои авторски права са нарушени, тези няколко документа сигурно ще са ти полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.