Project Description

Договор за покупко-продажба на дружествен дял

Когато бизнесът се нуждае от промяна, тя трябва да бъде законосъобразна.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

В днешно време успешният бизнес рядко се променя. Промяната обаче всъщност не носи нищо лошо и обикновено дори води след себе си редица позитиви. В резултат на продажбата на дружествени дялове за даден съдружник могат например да постъпят свежи финанси, които да спомогнат за развитието му в нова насока. Или пък е възможно да бъде привлечен крупен инвеститор, който да разшири сегашната фирма. Независимо от предпоставките и целите на продажбата, съществуват няколко законови изисквания. Спазването им ще гарантира, че сключеният договор ще бъде изряден от правна страна и ще породи своето действие.

Използвай Договор за покупко-продажба на дружествени дялове, ако:

 • Искаш да направиш промяна в собствеността върху твоя бизнес.
 • Искаш да продадеш бизнеса си или част от него.
 • Иксаш да набереш финансиране чрез приемане на нови съдружници.
 • Искаш да станеш съдружник във фирма.
 • Искаш да придобиеш друга фирма.

Важно!

 • Договорът трябва да бъде нотариално заверен и след това да бъде вписан в Търговския регистър по партида на фирмата. Процедурата отнема около 4-5 работни дни.
 • Стойността на притежаваните дялове не е определяща за цената, която ще бъде платена по договора. Така например ако се продават 10 дяла по 100 лева всеки (на обща стойност 1000 лева), те могат да бъдат продадени за 5000 лева или 500 лева в зависимост от това колко е перспективна фирмата.
 • Договорът може да бъде използван при продажба на дружествени дялове както в ЕООД, така и в ООД.

Какво задължително се включва в Договор за покупко-продажба на дружествени дялове

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод продаваните дялове – от капитала на коя фирма са, техният брой и цената, която следва да бъде платена.
 • Страни по договора са съдружникът или едноличният собственик в дадена фирма, който продава своя дял от една страна и купувачът на дяла от друга. Купувачи могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на съдържанието на договора. От друга страна, купувачът може да бъде както лице, което също е съдружник в дадената фирма, така и лице, което не е съдружник. В последния случай то следва да подаде молба за приемане като съдружник, която трябва да бъде одобрена от Общото събрание на фирмата.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърляне на собствеността върху договорените дружествени дялове и заплащане на цената.

Още нещо?

Управлявай законосъобразно и правно подсигурено:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.