Договор за управление на търговско дружество

Урежда отношенията между една фирма и нейния управител.
Договор за управление
Цена: 7.99 лв. (безплатно с - виж как)
Време за попълване и сваляне: 10 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Повечето фирми се управляват и представляват от управител. Това е лицето, което осъществява контрол на фирмените дела и превежда в изпълнение решенията на съдружниците. Управител се назначава още при учредяването на фирмата, а в последствие той може да бъде сменен. Независимо от кой момент дадено лице е назначено за управител, съгласно закона отношенията между него и съответната фирма се уреждат с Договор за управление.

Този договор в практиката още е известен като Договор за управление и контрол.

Използвай Договор за управление, ако:

  • Искаш управлението на твоята фирма да бъде законосъобразно.
  • Ти си назначен за управител на определена фирма и искаш да уредиш отношенията си с нея точно и съгласно изискванията на закона.

Важно!

  • Назначаването на управител става с учредителния акт при създаване на фирмата или при последваща промяна. Договорът за управление урежда единствено отношенията между фирмата и управителя и може да бъде сключен на по-късен етап, след назначаването на управителя.
  • Няма законово изискване Договорът за управление да бъде вписван в Търговския регистър.
  • Чрез сключване на този договор се цели уреждане на отношенията между фирмата и нейния управител. С него не могат да се правят ограничения на представителната власт на управителя във връзка с отношенията на фирмата с трети лица (например, че управителят няма да може да сключва сделки на стойност над 5 000 лева). Независимо какво са се споразумели страните в договора, управителят има пълна представителна власт в отношенията си с трети лица.
  • Договорът следва да бъде сключен в писмена форма, за да отговаря на разпоредбите на закона.

Какво задължително се включва в Договор за управление

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват във връзка с извършваната от управителя дейност по управление и представителство на фирмата – задълженията на управителя и дължимото възнаграждение.
  • Страни по договора са фирмата и лицето, което е назначено за управител. От името на фирмата следва да подпише лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или едноличният собственик при ЕООД.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с изпълнение на поетите задължения във връзка с управлението и представителството на фирмата и заплащане на дължимото възнаграждение.
  • Срокът на договора се договаря между страните. Те могат да се споразумеят да сключат както срочен, така и безсрочен договор.

Допълнителни уговорки в Договор за управление

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с максималния размер на сделките, които може да сключва управителят. Както стана дума, подобно ограничение няма действие спрямо трети лица, с които управителят може да сключва всякакви сделки. Нарушаването на такава клауза обаче би било основание за търсене на отговорност от управителя. Друга допълнителна уговорка, която може да бъде добавена, е свързана с възможността за извършване на конкурентна дейност и сроковете за евентуалното ограничаване на тази дейност. Не на последно място ще можеш да предвидиш и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка със законосъобразното управление на фирми се осигурява и от:

 

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Нова книга: Правна сигурност за стартиращия бизнес. Научи повече

Над 15 000 доволни клиенти

4.9/5 review rating 5 от 678 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 438 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа