Project Description

Искане за отлагане ползването на платен годишен отпуск

Писмено искане от служителя до работодателя за отлагане ползването на редовен годишен отпуск по реда на чл. 176, ал. 2 от КТ.

Всеки работник или служител, който работи на трудов договор, има право на платен годишен отпуск. В случаите, когато този отпуск не е изцяло използван през една календарна година, той може да бъде прехвърлен за следващата календарна година. Това право е изрично уредено в чл. 176 от Кодекса на труда и се упражнява чрез настоящия документ.

Използвай Искане за отлагане ползването на платен годишен отпуск, ако

  • Не си използвал напълно полагащия ти се платен годишен отпуск и искаш да го прехвърлиш за следващата календарна година.

Важно

  • За да бъде отложено ползването на отпуска по желание на служителя, работодателят трябва да постанови писмен акт – заповед.
  • Законът допуска отлагане ползването на не повече от 10 дни от платения годишен отпуск, без значение от пълния размер на същия.
  • Ползването се отлага задължително за следващата календарна година. 

Допълнителна важна информация

Когато е нужно отпускът за дадена календарна година да бъде прехвърлен за следващата календарна година, е необходимо да бъдат посочени и причините, довели до това искане. Законът изисква това да са важни причини, но преценката е оставена на работодателя, който има право да прецени доколко посочените от служителя обстоятелства обуславят отлагането на отпуска. Работодателят може да разреши отлагането, дори ако прецени, че причините не са важни или пък такива изобщо не са били изложени. 

Още нещо?

Щом се интересуваш от документи, свързани с правото на отпуск, може би следващите няколко документа също ще ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.