Издателски договор

Договор за възпроизвеждане и разпространение на литературно произведение

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Този документ все още не е публикуван.Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.Изпрати запитване

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Въведение

За да бъде публикуването на една творба законосъобразно, е необходимо да бъде сключен издателски договор. Чрез него се предоставят права за свободно разпространение на дадено произведение, без значение от неговия вид – роман, стихотворение, статия или други.

Използвай Издателски договор, ако:

  • Ти си автор и искаш на сключиш договор за издаване на твое произведение.
  • Ти си издател и искаш да издадеш чуждо произведение.

Важно!

  • Издателски договор може да се сключва както за съществуващо произведение, така и за произведение, което авторът се задължава да създаде. Този договор обаче е предвиден само за случаите, в които произведението е вече написано.
  • Договорът задължително трябва да е в писмена форма, за да отговаря на изискванията на закона.

Какво задължително се включва в Издателски договор

  • Основното, което страните уговарят, са отношенията между тях, които възникват по повод на издаваното произведение – тиражът и съответно възнаграждението, което следва да се изплати.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с възпроизвеждането и разпространението на произведението и заплащането на възнаграждение в съответствие с направените в договора уговорки.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните. Когато срок не е уговорен, срокът се прекратява с изчерпването на тиража.

Допълнителни уговорки в Издателски договор

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с други права, които ще има издателят. Такива могат да бъдат например правото да се преведе произведението или да се внесат изменения в него или други подобни. Страните ще могат взаимно да гарантират сигурността си във връзка с произведението, като уговорят дали отстъпваните права ще бъдат изключителни или не. Ако авторът предостави на издателя изключително право да издаде произведението, то авторът няма да може сам да упражнява това право, нито да го отстъпва на друго лице. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с авторски права се гарантира и от тези документи:

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Ивановаreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа