Project Description

Молба за отпуск за кандидатстване в учебно заведение или за докторантура

Молба за отпуск в хипотезата на чл. 170 от Кодекса на труда.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Кодексът на труда дава изключително широка закрила на работниците и служителите във връзка с тяхно обучение в учебно заведение. Едно от тези права е свързано с използването на отпуск за подготовка за приемен изпит или за докторантура. Той може да се използва от всички служители при даден работодател. За да бъде използването обаче законосъобразно, трябва да се спазят някои по-специфични изисквания на закона.

Използвай Молба за отпуск за кандидатстване в учебно заведение или за докторантура, ако:

  • Искаш да получиш съгласие от работодателя за кандидатстване в учебно заведение или за докторантура.
  • Искаш да използваш правото си на платен годишен отпуск във връзка с подготовката си.

Важно!

  • За да използва правото си на платен годишен отпуск, служителят следва да получи изрично писмено съгласие от работодателя за това.
  • Ако работодателят не даде съгласието си, служителят има право на неплатен отпуск в двойно по-малък размер от предвидения за платен годишен отпуск. За използването му не се изисква съгласие на работодателя. В този случай неплатеният отпуск се признава за трудов стаж.
  • Ако служителят вече е ползвал някой от полагащите му се отпуски и не е бил приет в учебното заведение или за докторантура, за следващите години той има право само на неплатен отпуск. Този отпуск също се признава за трудов стаж.

Допълнителна важна информация

Размерът на отпуските във връзка с кандидатстване за прием в учебно заведение или за докторантура е определен в чл. 170 от Кодекса на труда. Съгласно него при кандидатстване в средно училище размерът на платения годишен отпуск, който се полага е 6 дни. При кандидатстване във висше училище или за докторантура – 12 работни дни. Размерът на неплатения отпуск, както стана вече дума, е двойно по-малък.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с правото на отпуск за обучение се покрива и от следващите няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.