Project Description

Молба за отпуск за подготовка за зрелостен или държавен изпит или защита на дипломна работа

Молба за отпуск в хипотезата на чл. 169 ал. 3 от Кодекса на труда.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Кодексът на труда дава изключително широка закрила на работниците и служителите във връзка с тяхно обучение в учебно заведение. Едно от тези права е свързано с използването на отпуск за подготовка за зрелостен или държавен изпит или за защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. Той може да се използва от всеки служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя. За да бъде използването обаче законосъобразно, трябва да се спазят някои по-специфични изисквания на закона.

Използвай Молба за отпуск за подготовка за зрелостен или държавен изпит или защита на дипломна работа, ако:

  • Искаш да получиш съгласие от работодателя за използване на платен годишен отпуск във връзка с подготовка за зрелостен или държавен изпит или за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Важно!

  • За да използва правото си на платен годишен отпуск, служителят следва да получи изрично писмено съгласие от работодателя за това.
  • Размерът на този платен годишен отпуск е установен в чл. 169 ал. 3 от Кодекса на труда и е в размер на 30 дни. Служителят има право да използва този отпуск еднократно.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с правото на отпуск за обучение се покрива и от следващите няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.