Project Description

Молба за платен годишен отпуск

Необходима на всеки работник или служител за ползването на полагащия му се платен годишен отпуск.

Правото на платен годишен отпуск е едно от основните права на всеки един работник или служител. То дава възможност да се отсъства от работа и да не се изпълняват трудовите задължения, като същевременно се получава договореното възнаграждение. С промените на Кодекса на труда от 17.07.2015 година беше премахнато изискването да се изготвят графици във всяка една фирма за използването на платен годишен отпуск. Така сега, за да бъде законосъобразно използването на отпуск, е достатъчно на първо място служителят да има право на платен годишен отпуск. На второ място е необходима молба до работодателя, въз основа на която той да разреши използването.

Използвай Молба за платен годишен отпуск, ако

  • Искаш да използваш полагащия ти се по закон платен годишен отпуск.

Важно

  • Правото на платен годишен отпуск възниква за всеки работник, който има най-малко 8 месеца трудов стаж. Няма значение дали този стаж е натрупан наведнъж или на части. Също няма значение дали е натрупан при един работодател или при различни.
  • За да използва правото си на платен годишен отпуск, служителят следва да получи изрично писмено съгласие от работодателя за това.

Допълнителна важна информация

Кодексът на труда определя минималното количество дни, които се полагат на всеки един работник. Така в рамките на една година всеки има право на минимум 20 работни дни, в които да използва платения си годишен отпуск. За някои видове професии или пък при наличието на специфични условия на труд (например под земята или с опасни материали) законът предвижда по-голям платен годишен отпуск. Няма пречка да се постигне и договорка с работодателя платеният годишен отпуск да бъде в по-голям размер от минимално предвидения. Това обаче задължително трябва да бъде отбелязано в трудовия договор. Независимо от количеството дни, платеният годишен отпуск може да се използва наведнъж или на части, като това зависи от преценката и желанието на работника.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с правото на отпуск се покрива и от следващите няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.