Предложение за прекратяване на трудов договор

Цена: 3.99 лв. (безплатно с - виж как)
Време за попълване и сваляне: 10 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

При сключването на всеки един трудов договор се определят и хипотезите на неговото прекратяване. Възникват обаче непредвидени обстоятелства, които налагат прекратяването на трудовия договор да се осъществи на един по-ранен етап. Най-често срещаният случай е това да става по инициатива на работника/служителя. Възможни са разбира се и хипотезите, в които работодателят инициира по-ранното прекратяване на трудовото правоотношение.

Използвай Предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, ако:

  • Ти си работодател и искаш да прекратиш дадено трудово правоотношение преждевременно.
  • Ти си работник или служител по трудово правоотношение и искаш да го прекратиш преждевременно.
  • Срокът на предизвестието на трудовото правоотношение, по което ти си страна, е твърде дълъг и не желаеш да чакаш.

Важно!

  • Всяка от страните по трудовия договор може по всяко време да направи предложение до насрещната страна за прекратяване на договора по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда.
  • Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.

Допълнителна важна информация

В предложението за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие обичайно се посочва и датата, от която се прекратява трудовото правоотношение. Възможно е обаче предложението да не бъде прието, като в този случай, ако автор на предложението е работникът, то може да се третира като предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Ако пък автор на предложението е работодателят и то е отхвърлено, може да се предвиди то да се превърне в предложение за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 от Кодекса на труда (чрез изплащане на обезщетение от страна на работодателя). Тези опции са оставени на избора на автора на предложението. Препоръчително е предложението да бъде връчено на насрещната страна срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Още нещо?

Има и случаи, в които симбиозата в екипа просто не се получава. Работодателят е имал едни очаквания, служителят други. Ето няколко документа, които също са полезни за правната ти сигурност:

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Ивановаreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа