Протокол за прихващане

Урежда счетоводно отношенията при насрещни задължения без извършване на плащания.
Цена: 0 лв.
Време: 5 мин.

Много често в търговските отношения се случва две насрещни страни да си дължат една на друга пари. Формално погледнато всяка от тях трябва да плати своето задължение на другата. Това обаче не винаги е най-удачният вариант, тъй като може да е свързан с излишни разходи на пари и време. Затова много често търговците решават да уредят счетоводно отношенията си, подписвайки протокол за прихващане.

Използвай Протокол за прихващане, ако:
  • Едновременно имаш да даваш пари на едно лице и да взимаш пари от същото;
  • Искаш да уредиш счетоводно отношенията си при насрещни задължения без извършване на плащания.
Важно!
  • Законът предвижда, че прихващане на две задължения може да се направи и само по волята на едната страна, т.е. не е необходимо подписване на документи  и от двете страни. Все пак в практиката по-често се избира подписването на двустранен протокол.
  • Протоколът е счетоводен документ, чрез който се документира факта на извършеното прихващане. Важно е след подписването му всяка от страните да го запази за своето счетоводство.
Допълнителна важна информация

Рядко в практиката ще се случи задълженията, които се прихващат да са еднакви по размер. По-често едното ще бъде по-голямо от другото. В този случай след прихващането остава остатък, който по правило продължава да се дължи. Няма пречка обаче в протокола да се уговори, че остатъкът всъщност се опрощава. В този случай протоколът има характера на споразумение между страните.

Още нещо?

Темата за паричните задължения е изключително важна. Ето няколко документа, които ще гарантират твоята правна сигурност във връзка с това:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."