Project Description

Протокол за прихващане

Урежда счетоводно отношенията при насрещни задължения без извършване на плащания.

Много често в търговските отношения се случва две насрещни страни да си дължат една на друга пари. Формално погледнато всяка от тях трябва да плати своето задължение на другата. Това обаче не винаги е най-удачният вариант, тъй като може да е свързан с излишни разходи на пари и време. Затова много често търговците решават да уредят счетоводно отношенията си, подписвайки протокол за прихващане.

Използвай Протокол за прихващане, ако

  • Едновременно имаш да даваш пари на едно лице и да взимаш пари от същото;
  • Искаш да уредиш счетоводно отношенията си при насрещни задължения без извършване на плащания.

Важно

  • Законът предвижда, че прихващане на две задължения може да се направи и само по волята на едната страна, т.е. не е необходимо подписване на документи  и от двете страни. Все пак в практиката по-често се избира подписването на двустранен протокол.
  • Протоколът е счетоводен документ, чрез който се документира факта на извършеното прихващане. Важно е след подписването му всяка от страните да го запази за своето счетоводство.

Допълнителна важна информация

Рядко в практиката ще се случи задълженията, които се прихващат да са еднакви по размер. По-често едното ще бъде по-голямо от другото. В този случай след прихващането остава остатък, който по правило продължава да се дължи. Няма пречка обаче в протокола да се уговори, че остатъкът всъщност се опрощава. В този случай протоколът има характера на споразумение между страните.

Още нещо

Темата за паричните задължения е изключително важна. Ето няколко документа, които ще гарантират твоята правна сигурност във връзка с това:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.