Project Description

Пълномощно за продажба на недвижим имот

Спести си време и пари, когато нямаш възможност да се явиш лично при нотариус за продажбата на твоя имот.

Често в практиката за извършване на определени правни действия се изисква допълнително време, а понякога и средства, с които не всички разполагат. Особено след наследяване, често наследниците са в различни краища на страната и при продажба на общия наследствен имот, всички те трябва да пътуват до мястото, където се намира имотът. Това разбира се не е единствената хипотеза, при която един или няколко собственика не могат лично да се явят за извършване на покупко-продажба на техния имот. В тези случаи пълномощното за продажба на недвижим имот решава този проблем. Чрез него собственикът на даден недвижим имот може да упълномощи друго лице да извърши всички необходими действия във връзка със сключването на договор за покупко-продажба на имота.

Използвай Пълномощно за продажба на недвижим имот, ако:

  • Нямаш необходимото време да се явиш лично пред нотариус, за да продадеш собствения си недвижим имот.
  • Нямаш физическата възможност, например поради отсъствие от страната, да се явиш лично за подписване на договора за покупко-продажба на недвижим имот.

Важно!

  • Пълномощното за продажба на недвижим имот следва да бъде с нотариално заверени подписи и съдържание, за да бъде действително и да отговаря на изискванията на закона.
  • Задължително трябва да бъдат подписани и декларации по чл. 264 ал. 1 от ДОПК и чл. 25 ал. 8 от ЗННД от продавача (ако като продавач се явява фирма, то декларация по чл. 25 ал. 8 от ЗННД не е необходима), които да бъдат представени от пълномощника при извършване на продажбата. Тези декларации трябва да бъдат подписани лично от собственика на продавания имот и не могат да бъдат подписани от упълномощеното лице.

Допълнителна важна информация

Споменатите по-горе декларации важат само за календарната година, в която са издадени. Така декларация, подписана и заверена на 15.12.2015 г. ще важи единствено и само до 31.12.2015 г. Самото пълномощно не е обвързано със срока на действие на декларациите и ако бъде пропуснат този момент, то ще трябва да бъдат заверени отново само декларациите, но не и пълномощното.

Още нещо?

В допълнение към темата за правната сигурност във връзка с недвижимите имоти ето още няколко документа, които може би ще са ти полезни в тази връзка:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.