Project Description

Сдружение на собствениците в етажна собственост

Всичко необходимо за регистрация на Сдружение на собствениците в етажна собственост на едно място.

Как става?

1. Попълваш онлайн въпросник. Посочваш данните за етажната собственост.

2. Плащаш цената и веднага получаваш всички необходими документи (попълнени и готови) + специални указания къде-какво да се подпише, какъв е редът на процедурата и къде трябва да се входират документите.

3. Спазваш указания за свикване и провеждане на общото събрание.

4. Нотариална заверка на подписа на представляващия/те сдружението. (6 лв.)

5. Получава се удостоверение от общината, за което не се дължат такси.

6. В 14-дневен срок от получаване на удостоверението се попълва заявление по образец в Регистър БУЛСТАТ на Агенция по вписванията. Заплаща се такса от 40 лв.

Подробна и полезна информация за всяка стъпка получаваш в указанията към документите.

Крайната цена (всички разходи) за регистрация на Сдружение на собствениците в етажна собственост ще бъде:

48 лв. за документите + 40 лв. Регистър БУЛСТАТ + 6 лв. нотариус = 94 лв.

Още информация

След промени в законодателството от 2009 година беше създадена нова форма за управление на жилищни сгради, а именно – сдружение на собствениците. Тази форма стана особено популярна след като правителството обяви “Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Съгласно тази програма собствениците в една сграда ще могат да кандидатстват за безвъзмездно обновяване и ремонт на външните и вътрешни части на сградата. За да стане това обаче, те трябва да подадат съвместно своята заявка като Сдружение на собствениците. Учредяването на това сдружение се състои от няколко стъпки, които трябва да бъдат внимателно извършени, за да мине регистрацията безпроблемно. Това от своя страна ще позволи на сдружението да кандидатства по-бързо по програмата.

Какво включва Пакет за учредяване на Сдружение на собствениците?

 • Покана за свикване на учредително събрание
 • Протокол за поставяне на Покана за свикване на учредително събрание (този документ се изисква изрично от някои общини)
 • Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците
 • Протокол за провеждане на учредително събрание
 • Заявление за вписване на Сдружение на собствениците
 • Съгласие и образец от подписа за всяко лице, което ще управлява и представлява сдружението
 • Подробни указания за всяка необходима стъпка по регистрация на Сдружение на собствениците

Използвай пакет за учредяване на Сдружение на собствениците, ако:

 • Искаш да организираш съседите си и заедно да кандидатствате за безвъзмездно обновяване и ремонт на жилищната сграда, в която живеете.
 • Във вашата сграда е взето решение за учредяване на Сдружение на собствениците, но никой няма необходимия опит и знания за извършване на учредяването.
 • Искаш учредяването на Сдружение на собствениците да стане максимално бързо и съобразно изискванията на закона.

Важно!

 • Към момента по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
 • Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е с ограничен отпуснат бюджет. Независимо от готовността на правителството да отпусне допълнителни парични средства, е препоръчително регистрацията на Сдружение на собствениците и кандидатстването по програмата да се извърши в най-кратки срокове.

Още нещо?

Представителството на Сдружението се осъществява от определено лице/лица. Ако те обаче не могат да осъществяват своите функции, те могат да упълномощят някого:

Ако се интересуваш от типичните сдружения (познати като НПО), не пропускай секцията НПО.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.