Project Description

Смяна на управител в ООД

Всичко необходимо за смяната на управител в ООД на едно място

Направи запитване

Въведение

Управителят е лицето, което ръководи бизнеса и представлява фирмата. Често обаче поради една или друга причина се налага управителят да бъде заменен. Независимо дали си недоволен от сегашния си управител или той просто е решил да преустанови своята дейност, неговата смяна трябва да бъде законосъобразна.

Какво включва пакетът за Смяна на управител в ООД?

 • Покана за свикване на извънредно общо събрание до всеки отделен съдружник във фирмата
 • Протокол от проведено извънредно общо събрание на фирмата
 • Съгласие и образец от подписа на новия управител
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър
 • Декларация на новия управител по чл. 142 от Търговския закон
 • Подробни указания за всички необходими действия за успешна смяна на управителя – от вземането на решение за смяната до вписване на промяната в Търговския регистър

Използвай Пакет за Смяна на управител в ООД, ако:

 • Искаш смяната на управител да бъде извършена бързо и законосъобразно.
 • Управителят на твоята фирма трябва да бъде заменен, независимо от причината, налагаща това.
 • Налага се смяна на управителя в твоята фирма, но няма никой с необходимите знания за извършване на промяната.

Важно!

Новият управител трябва да бъде вписан в Търговския регистър, за да може да представлява фирмата и да се легитимира като неин управител.
Периодът, в който се извършва вписването, е между 3-5 работни дни от подаване на документите в Агенция по вписванията.

Още нещо?

В случаите, когато управителят не може да извършва своята дейност, се налага  използването на пълномощно:

Управлявай законосъобразно и правно подсигурено:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.