Тристранно споразумение за встъпване/заместване в дълг

Промяна на длъжника или добавяне на нов длъжник, който да отговаря солидарно със стария.
Цена: 7.99 лв. (безплатно с - виж как)
Време за попълване и сваляне: 10 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Въведение

Сигурността във връзка с изпълнението на различни задължения е от голямо значение. Ето защо хората се стремят да си гарантират точното и навременно изпълнение по различни начини. Един от тези начини е чрез привличане на трето лице, което да се задължи да изпълни задължението на досегашния длъжник заедно с него или вместо него. Това от правна гледна точка е известно като встъпване или заместване в дълг. За да бъде споразумението валидно и да породи своето действие обаче, е необходимо да бъдат спазени изискванията на закона.

Използвай Споразумение за встъпване/заместване в дълг, ако:

  • Ти си кредитор и искаш твоят длъжник да бъде заместен от друго лице.
  • Ти си кредитор и искаш още едно лице да отговаря заедно с твоя длъжник за изпълнение на негово задължение.
  • Искаш да отговаряш самостоятелно или заедно с друго лице за изпълнението на поето от това лице задължение.

Важно!

  • Лицето, което встъпва в дълга на друг, отговаря заедно с него за изпълнението на определено задължение. При тази хипотеза съществуващото задължение се запазва, а кредиторът може да иска изпълнение от всяко едно от лицата. Така когато някое от лицата го изпълни, задължението се погасява.
  • Когато трето лице встъпва в дълг, то трябва да получи съгласие за това или от кредитора, или от длъжника.
  • Лицето, което замества другиго в дълг, отговаря самостоятелно за поетото от него задължение. То става нов длъжник и кредиторът може да иска изпълнение на задължението само от него.
  • Когато трето лице замества другиго в дълг, то трябва да получи изричното съгласие за това от кредитора.

Какво задължително се включва в Споразумение за встъпване/заместване в дълг

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на съществуващото задължение – неговият вид и размер, срок на изпълнение и т.н.
  • Страни по споразумението са първоначалният кредитор и длъжник, както и лицето, което ще встъпи или ще замести в дълг стария длъжник. Съдържанието на споразумението не се влияе от факта дали това са граждани или фирми.

Допълнителни уговорки в Споразумение за встъпване/заместване в дълг

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с условията, при които ще следва да отговаря новият длъжник. Ако не е уговорено друго, се запазват условията, които са били в сила спрямо първоначалния длъжник (падеж, лихви и други).

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с изпълнението на задължения се гарантира и от следните няколко документа:

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангеловаreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа