Заповед за отлагане ползването на платен годишен отпуск

Отлагане на ползването на редовен отпуск по реда на чл. 176 от КТ по искане на служителя или поради производствена необходимост.
Цена: 0 лв.
Време: 5 мин.

Всеки работник или служител, който работи на трудов договор, има право на платен годишен отпуск, като законът допуска в определени хипотези част от този отпуск да бъде прехвърлена за следващата календарна година. Правото на работодателя да отложи ползването на платен годишен отпуск е уредено в чл. 176 ал. 1 от Кодекса на труда.

Използвай Заповед за отлагане ползването на платен годишен отпуск, ако:

  • Ти си работодател и важни причини в бизнеса ти налагат това.

Важно!

  • Законът допуска отлагане ползването на не повече от 10 дни от платения годишен отпуск, без значение от пълния размер на същия.
  • Ползването се отлага задължително за следващата календарна година.

Допълнителна важна информация

Трябва да се знае, че е нужно работодателят да издаде нарочна заповед, с която да отложи ползването на платен годишен отпуск за следващата година на даден работник. Тази заповед обаче трябва да е добре мотивирана и да се обосноват важните причини, които наистина налагат това отлагане. Те трябва реално да са свързани с работния процес и засегнатите служители да заемат именно длъжностите, които са предвидени за изпълнение на задачите, по отношение на които е налице неотложна нужда от извършване. Казано с прости думи, ако не е крайно необходимо отлагането на годишния отпуск на конкретните служители, заповедта може да бъде оспорена от тях пред съда.

Още нещо?

Щом се интересуваш от документи, свързани с правото на отпуск – имай предвид и тези по-долу:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."