Project Description

Заповед за отлагане ползването на платен годишен отпуск

Отлагане на ползването на редовен отпуск по реда на чл. 176 от КТ по искане на служителя или поради производствена необходимост.

Всеки работник или служител, който работи на трудов договор, има право на платен годишен отпуск, като законът допуска в определени хипотези част от този отпуск да бъде прехвърлена за следващата календарна година. Правото на работодателя да отложи ползването на платен годишен отпуск е уредено в чл. 176 ал. 1 от Кодекса на труда.

Използвай Заповед за отлагане ползването на платен годишен отпуск, ако

  • Ти си работодател и важни причини в бизнеса ти налагат това.

Важно

  • Законът допуска отлагане ползването на не повече от 10 дни от платения годишен отпуск, без значение от пълния размер на същия.
  • Ползването се отлага задължително за следващата календарна година.

Допълнителна важна информация

Трябва да се знае, че е нужно работодателят да издаде нарочна заповед, с която да отложи ползването на платен годишен отпуск за следващата година на даден работник. Тази заповед обаче трябва да е добре мотивирана и да се обосноват важните причини, които наистина налагат това отлагане. Те трябва реално да са свързани с работния процес и засегнатите служители да заемат именно длъжностите, които са предвидени за изпълнение на задачите, по отношение на които е налице неотложна нужда от извършване. Казано с прости думи, ако не е крайно необходимо отлагането на годишния отпуск на конкретните служители, заповедта може да бъде оспорена от тях пред съда.

Още нещо?

Щом се интересуваш от документи, свързани с правото на отпуск – имай предвид и тези по-долу:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.