Project Description

Заповед за установяване на ненормиран работен ден

Заповед по чл. 139а от КТ.

Често в бизнеса характерът на длъжността на служителя е такъв, че нейното изпълнение не винаги може да се прекъсне с изтичането на работното време. Това налага служителят да продължи да изпълнява задълженията си и след този момент. За да бъде всичко изрядно и от правна гледна точка, работодателят следва да издаде заповед, с която да установи ненормиран работен ден за определена група служители и при определени условия.

Използвай Заповед за установяване на ненормиран работен ден, ако

 • Искаш да установиш ненормиран работен ден за всички;
 • или някои от твоите работници.

Важно

 • Ненормираният работен ден не е работен ден без установено работно време. Напротив, служителят работи съгласно уговореното работно време, но при необходимост той следва да остане на работа и след изтичането му в определени дни.
 • Работодателят може да въведе ненормиран работен ден само след предварителни консултации с представителите на служителите и синдикалните организации в предприятието, доколкото има такива.
 • Ненормиран работен ден не може да бъде установен за служителите с намалено работно време или тези, които извършват надомна работа.
 • Общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка.
 • Ако служителите ти са избрали свои представители по чл. 7, ал. 2 от КТ или пък сред служителите има представители на синдикални организации, е необходимо преди издаването на заповедта да се проведат консултации с тях. Препоръчително е провеждането на консултациите да бъде установено в документ, например протокол.

Допълнителна важна информация

Правото на работодателя да въведе ненормиран работен ден е уредено в чл. 139а от Кодекса на труда. При това обаче се създават и определени нови права за работниците, които ще бъдат засегнати от новото работно време. На първо място следва да се отбележи, че служителите, които работят на ненормиран работен ден имат право на допълнителен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 5 работни дни. Работата след изтичане на работното време не се зачита за извънреден труд и не се заплаща допълнително, освен ако не е през време на дните на седмична почивка или официалните празници.

Още нещо?

Работното време е важна и чувствителна тема, която си има своята правна страна. Виж тези документи, с които можеш да си изряден:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.