Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост е често изискване за постъпване на работа.
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост
Цена: 0 лв.
Време за попълване и сваляне: 10 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Често в практиката, по един или друг повод, се налага да ни бъде издадено свидетелство за съдимост. Най-често това се налага при започване на нова работа и сключване на трудов договор. Друг често срещан случай е при получаване на някакво разрешение, например за притежание на оръжие. Задължително е и при определени професии като адвоакт и лекар. Свидетелството за съдимост е документ, който удостоверява, че лицето, на което е издаден, не е осъждано или пък респективно – е осъждано за някакво престъпление.

Свидетелството е валидно за срок от шест месеца, считано от датата на издаването му. Възможно е обаче някой работодател да поиска и по-нов документ.

Използвай Свидетелство за съдимост, ако:

  • Искаш да ти бъде издадено свидетелство за съдимост
  • Искаш друг да получи вместо теб твоето свидетелство за съдимост

Важно!

  • Заявлението се подава на място в деловодството на съда или в Бюро съдимост, ако има обособено такова;
  • Към пълномощното се прилага акт за раждане и копие от лична карта;
  • За издаване на свидетелство за съдимост се заплаща такса от 5 лв.

Допълнителна важна информация

Свидетелство за съдимост може да бъде издадено от всеки районен съд като за целта се подава заявление. То може да бъде подадено от лицето, за което се отнася, или от трето лице с пълномощно. Пълномощното трябва да е нотариално заверено, освен ако не се подава от роднина, в който случай е достатъчно обикновено писмено пълномощно.

Издаването на свидетелство отнема 3 работни дни, ако се издава от съда в района на мястото на раждане на лицето или 7 дни, ако се издава от друг районен съд.

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и онлайн с електронен подпис на интернет страницата на Министерство на правосъдието.

Още нещо?

Ако ти предстои да започнеш работа, може да са ти полезни и следните документи:

Нова книга: Правна сигурност за стартиращия бизнес. Научи повече

Над 15 000 доволни клиенти

4.9/5 review rating 5 от 678 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 438 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачевreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа