Новите правила за лични данни (GDPR) са в сила

Подготви бизнеса си за новите правила. Не рискувай огромни глоби: от 5-10 хил. евро до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот на твоята компания.

GDPR Наръчник

Достъпен начин за цялостно въвеждане на GDPR.
Спестяваш хиляди левове от хонорари на консултанти.

Наръчникът включва:

образци на всички необходими документи за GDPR – виж

готови клаузи, които трябва да включиш в договорите си с клиенти и партньори

конкретни препоръки и полезна информация за GDPR, процедурите и как да използваш включените документи и клаузи

Всеки Наръчник се изработва специално за нуждите на твоята организация. Как? Попълваш онлайн въпросник (предимно отговори с “да” и “не”) и на база твоите отговори системата генерира GDPR Наръчник специално за теб! Ако имаш уеб сайт – ще го съобразим, ако имаш клиенти в ЕС – ще го съобразим, Наръчникът се съобразява с твоята дейност!

Цена: 95 лв.

СВАЛИ GDPR НАРЪЧНИК

  Наръчникът е съобразен с препоръките на КЗЛД. Над 700 клиенти вече ни се довериха!

Работим онлайн с клиенти от цяла България.

Предпочиташ внедряване на GDPR от консултанти? Събрахме екип от най-добрите правни и технически експерти, които можем да намерим. Цената е 80 лв. на час и обикновено едно внедряване струва от 800 лв. до 2,000 лв. в зависимост от предприятието.
Поискай оферта от консултантския ни екип


GDPR за стартиращи фирми

Достъпен начин за цялостно въвеждане на GDPR за нови фирми. Виж как

Въпроси?

Тук съм да помагам.

Дарина Манева
0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Над 17 000 доволни клиенти

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов
20/3/2018

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев
16/1/2018

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване – бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова
11/2/2018

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова
15/3/2018

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова
4/3/2018

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев
21/1/2018

Наръчникът ни е свален от организации като

Кой е изготвил Наръчника?

GDPR Наръчникът е съвместен продукт на екипа на Advokatami.bg, Адвокатско дружество “Пенчев и Ко”. Вложихме месеци правна работа и изследвания, за да предложим най-добрия резултат, на който сме способни.

За кого е подходящ Наръчникът?

За малки и средни предприятия в България, които предпочитат да спестят хиляди левове за услуги на консултанти, и чрез нашите указания и документи да внедрят GDPR самостоятелно.

Имам Регистрация като Администратор на лични данни в КЗЛД – нужно ли е да въвеждам GDPR?

Да. GDPR въвежда нови правила и досегашната регистрация отпада на 25.05.2018 – тогава влизат в сила и новите правила.

Какви са глобите, ако не въведа GDPR до 25.05.2018?

Глобата е 4% от оборота или до 20 милиона евро. Което е по-голямо.

Кога и как се плаща?

Наръчникът ще бъде готов веднага след като отговориш на въпросите за процесите в твоя бизнес. След това е нужно да платиш, за да го свалиш. Приемаме плащания в брой на каса на ИзиПей, чрез карта, по банков път и ПейПал.

Платих за Наръчника, но не ми върши работа – ще ми върнете ли парите?

Да, разбира се. Само ни се обади и ще върнем парите.

Ако си купя Наръчника, значи всичко ми е уредено?

Не. Необходимо е да използваш документите и клаузите, които са включени в наръчника в рамките на своя бизнес. В наръчника са дадени конкретни препоръки за това какво трябва да правиш.

Всички необходими документи ли има в Наръчника?

Да, всички документи са спазване правилата на GDPR. Ако имаш онлайн магазин, трябва да имаш и Общи условия (освен Наръчника). Научи повече за общите условия.

GDPR чеклист

Маркирай напредъка си по въвеждане на GDPR и виж резултата си: критични рискове и какво още остава за 100% въвеждане. Към GDPR чеклист

Какво е GDPR?

GDPR European Union

GDPR (General Data Protection Regulation)

Това е Регламент, приет от Европейския съюз, който се прилага пряко в България. За бизнеса това означава много нови правила за защита на личните данни. Личните данни в модерния бизнес свят са изключително важен актив. Целта на Регламента е да гарантира защитата на личните данни на всеки човек, като въведе поредица от задължения за бизнеса (администраторите на лични данни).

GDPR European Union

GDPR Лични данни

Какво са “лични данни” за бизнеса?

Личните данни са един от ключовите активи за всеки бизнес. Личните данни може да се възприемат като нещо, което е предоставено временно на бизнеса. Те не му принадлежат, а са предостъпени от потребителя за временно ползване и само за определени цели.

GDPR Europe

Териториален обхват

Регламентът се прилага в България, в целия Европейски съюз, както и извън него, когато се засягат права на граждани на ЕС.

GDPR Europe

Санкции

Кой ще следи за спазването на Регламента?

Контролът върху защитата на личните данни ще се извършва от Комисията за защита на личните данни. Очаква се Комисията да бъде все по-активна в дейността си. Освен Комисията има и органи на европейско ниво.

 

Какво ще стане, ако не спазвам Регламента?

Регламентът започва да се прилага в България от 25 май 2018 г. и всеки ще бъде длъжен да отговаря на неговите изисквания. Глобите, предвидени в Регламента са огромни – 20 млн. евро или 4 % от годишния оборот на твоята компания. Неспазването на изискванията на Регламента могат да доведат до огромни загуби за бизнеса ти.

Ключови промени с GDPR

GDPR Политики

Прозрачни политики

 • ясна информация за събирането на лични данни
 • уточняване на целите за обработка на лични данни
 • дефиниране на правилата за запазване и изтриване на лични данни

GDPR Политики

GDPR контрол и известяване

Контрол и известяване

 • използване на подходяща защита за съхранението на личните данни
 • уведомяване на властите за нарушения във връзка с лични данни
 • получаване на подходящо съгласие за обработка на данни
 • съхраняване на записи с подробна обработка на данните

GDPR IT и обучения

IT и обучения

 • обучения на служители, които обработват лични данни
 • одит и актуализиране на политиките за лични данни
 • назначаване на DPO – служител по защита на данните (ако е необходимо)
 • сключване и управление на договори с доставчици в съответствие с GDPR

Виж нашия GDPR Наръчник

GDPR IT и обучения

Лични данни

Какво са личните данни?

Лични данни са данните, чрез които едно лице може да бъде идентифицирано, като име, пол, възраст, ЕГН, имейл, снимка, банкови данни, IP адрес и др. Стойността на личните данни често се подценява, но всъщност те са един от най-ценните активи за всеки бизнес.

Чувствителните лични данни

Има определени категории лични данни, които се ползват с по-високо ниво на защита. Такива са данните за здравето, биометрични данни, данни отнасящи се до расов или етнически произход, политически възгледи и др. Обработването и съхранението на посочените категории лични данни е забранено, но забраната може да се преодолее чрез получаване на изрично съгласие от субекта на данните.

Лицата имат право

 • на достъп до личните си данни
 • да поправят грешки в личните си данни
 • да изтриват личните си данни
 • научат за предмета на обработка на личните им данни
 • да изтеглят личните си данни

Принципи на GDPR

GDPR Принципи

Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

Събиране само за определени цели

Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Свеждане на данните до минимум

Не могат да се обработват данни “просто така”, необходимо е обработката на данните да отговаря на целите на обработката.

GDPR Принципи

Точност и поддържане в актуален вид

Личните данни трябва да са точни и да бъдат поддържани в актуален вид.

Ограничение на съхранението

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.

Цялостност и поверителност

Обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Права

GDP достъп до лични данни

Достъп до данните

Субектите на данните (потребителите) трябва да имат постоянен достъп до данните си. Личните данни следва да се възприемат като “дадени на заем”. Имаме право да ги ползваме и обработваме в определени граници, докато потребителят ни е дал своето съгласие.

GDP достъп до лични данни

GDPR Изтриване на лични данни

Изтриване на данните

Всеки субект на данни (потребител) има “правото да бъде забравен”. При поискване администраторът на лични данни е длъжен да изтрие данните за съответното лице.

GDPR профилиране

Профилиране

Регламентът въвежда ограничения относно автоматизираното обработване на лични данни. Потребителят има право да бъде информиран дали се извършва напълно автоматизирано профилиране въз основа на личните му данни и съответно да поиска спиране на такова профилиране.

GDPR профилиране

Задължения към администраторите

GDPR Разбираем език

Използване на разбираем език

Всеки администратор трябва ясно и разбираемо да посочи целите, за които се събират данните, начините на обработка и съхранение, както и да даде достъп до промяна или изтриване на тези данни.

GDPR Разбираем език

GDPR Съгласие от потребител

Съгласие за обработване на личните данни

Наличието на съгласие е едно от най-често срещаните основания, въз основата на които се обработват личните данни. Доказването на това съгласие е от огромно значение.

ВАЖНО! Мълчаливото съгласие, предварително маркираните отметки и липсата на изрично действие за даване на съгласие се приемат от Комисията за защита на личните данни като нарушение. Като администратор на лични данни трябва да можеш да докажеш, че лицето изрично е дало съгласието си за обработка на личните му данни.

GDPR предоставяне на данните на трети лица

Предоставяне на данните на 3-ти лица

Предоставянето на данни на 3-ти лица в много случаи е неизбежно и затова е изключително важно да се направи подходящ анализ на категориите 3-ти лица, които имат достъп до личните данни и да се въведат правила и процедури относно предоставянето на личните данни.

GDPR предоставяне на данните на трети лица

Изисквания към организациите

За да спазиш всички изисквания на Регламента, трябва да подготвиш твоя бизнес

От правна страна

Обновяване на всички необходими документи в твоя бизнес: общи условия, договори, декларации и др. За всеки конкретен случай е необходимо да се направи индивидуален анализ на конкретните обстоятелства.

От техническа страна

Трябва да подготвиш фактическото спазване на предвиденото в изготвените правни документи. Това например може да бъде специална уеб страница за управление на лични данни, отметки за съгласие и не-съгласие на определени места и други.

Защитата на личните данни е процес, не е еднократна задача.

За да обработваш правомерно личните данни, е необходимо:

 • да изградиш стройна и ясна система за обработка на личните данни
 • да приемеш вътрешните актове във фирмата, които регламентират обработката и съхранението на данните
 • периодично да ревизираш въведената система
 • да познаваш развитието на технологията и подходящите нива на защита на личните данни

Длъжностно лице по личните данни (Data Protection Officer – DPO)

Длъжностно лице по личните данни или Data Protection Officer (DPO)

Това е служител на администратор на лични данни или външно лице контрактор. Отговорностите на това лице са консултативни в областта на защитата на личните данни, надзор по спазването на регламента и повишаването на осведомеността и обучението на персонала.

Задължително се определя Длъжностно лице по защита на данните при обработване на лични данни на над 10 000 физически лица, системно и мащабно наблюдение на субектите на данните или мащабно обработване на специални (чувствителни) лични данни.

Длъжностното лице по защита на данните трябва да премине през обучение относно защитата на личните данни.

Въпросите, които получаваме

Дигитална агенция, разработваща уеб-платформи, поддържаща социални мрежи, SEO както и други дигитални услуги за компании по целия свят, трябва ли да спазва Регламента? Ние или клиентите ни отговарят за спазването на GDPR?

И дигиталната агенция, и клиентите й отговарят на собствено основание. Трябва да се има предвид, че този бранш е най-засегнат от промените и на практика е задължително да се направи задълбочено проучване относно личните данни, които се обработват.

Регистриран съм в Комисията за защита на личните данни. Какво е отношението между новия регламент и регистрацията като администратор на лични данни в КЗЛД?

Регистрацията към Комисията за защита на личните данни не гарантира, че се спазват новите правила. Прилагането на Регламента започва от 25.05.2018 и ще промени основно уредбата на защитата на личните данни. За да се спазват правилата на Регламента, ще е необходимо да се направи анализ на личните данни във фирмата.

Как се съвместява даването на изрично съгласие за обработка на лични данни с предоставянето на комплексно административно обслужване в администрациите?

Съгласието е само едно от основанията за обработване на лични данни. Не е нужно съгласие, когато обработването на лични данни е предвидено в закона например.

Как се удостоверява, че съм администратор на лични данни и как на практика се изготвя документ за съгласие на лицата, предоставили ми личните си данни, така че да бъда защитена при проверка?

Към момента всички администратори на лични данни са длъжни да се регистрират към Комисията за защита на личните данни. С новия Регламент това задължение ще отпадне. Не може да се даде еднозначен отговор какъв документ е необходим, защото това зависи от целите, основанията и начина на обработката на личните данни. За да сте сигурни, че отговаряте на изискванията на Регламента, трябва да извършите анализ на всички лични данни, които обработвате и съответно да приведете това обработване според новите правила.

Като фотограф мога ли да се освободя от отговорност, ако моделите подпишат декларация? Мога ли да изпозлвам снимките, които правя, комерсиално?

Не може да се освободиш от отговорност за обработване на лични данни. Ако имаш договорни отношения с моделите, може да се договорите как имаш право да ползваш техните снимки.

Ако фирмата се състои само от двама съдружници и един счетоводител, трябва ли да има човек, който да отговаря за личните данни?

Ако се има предвид дали трябва да се назначи Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO), най-вероятно не е задължително. Все пак, трябва да се направи анализ на конкретния случай, за да се каже със сигурност.

Ако на сайта има форма за коментари, чрез който в базата данни се записва някакво име (може и да не е реално), имейл и IP на потребителя, собственикът на сайта води ли се за администратор на лични данни? Малкият бизнес засяга ли се от промяната?

Да, всеки, който обработва лични данни, е длъжен да спазва Регламента. Това важи и за малките бизнеси.

Осъществяваме консултантска дейност чрез договори за изработка съгласно ЗЗД. Следва ли да сме в обхвата на този регламент и да назначаваме специален служител за защита на лични данни?

Най-вероятно няма нужда да се назначава Длъжностно лице по защита на личните данни. Все пак, за да се каже със сигурност, трябва да се направи анализ на личните данни във фирмата.

До каква степен имейлът представлява лични данни? Всеки ползващ електронна поща, има имейлите на всички лица и фирми, с които си кореспондира. Освен това милиони имейли са налични в общественото пространство, което би означавало, че всеки който ги ползва, следва да се регистира като администратор на лични данни?

Имейлите са лични данни. Какви правила ще се прилагат за този случай, зависи от начина на използване на тези имейли.

Откраднаха ми личните данни в чужбина - какво мога да напрявя?

Може да се докладва казусът на Комисия за защита на личните данни.

Дистрибуторска мрежа

Имаш клиенти или познати, които трябва да въведат GDPR правилата?
Стани наш дистрибутор – изплащаме 10% комисионна.
Свърже се с нас за повече информация:

Над 17 000 доволни клиентиreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа

Като приложения към Наръчника са включени следните документи:

 

 • Вътрешни правила за защита на личните данни

Този документ е задължителен. В него се описва как фирмата и нейните служители работят с лични данни.

 

 • Декларация за съгласие за обработване на лични данни

Важен документ, който служи като доказателство, че дадено лице е дало съгласието си личните му данни да бъдат обработвани.

 

 • Политика за защита на личните данни

Този документ е насочен към потребителите. Той им предоставя необходимата по закон информация за техните лични данни.

 

 • Регистър на дейностите на администратор на лични данни

Този документ се води задължително в някои случаи, които са подробно обяснени в наръчника.

 

 • Договор между администратор и обработващ лични данни

Задължителен документ, когато фирмата разчита на свои партньори, контрагенти или подизпълнители за съхранение на или работа с лични данни.

 

 • Оценка за въздействието върху защитата на данни
  Документ, необходим при внедряването на нови технологии, които създават риск за защитата на лични данни.
Като приложения към Наръчника са включени следните документи:

Вътрешни правила за защита на личните данни
Този документ е задължителен. В него се описва как фирмата и нейните служители работят с лични данни.

 

Декларация за съгласие за обработване на лични данни
Важен документ, който служи като доказателство, че дадено лице е дало съгласието си личните му данни да бъдат обработвани.

 

Политика за защита на личните данни
Този документ е насочен към потребителите. Той им предоставя необходимата по закон информация за техните лични данни.

 

Регистър на дейностите на администратор на лични данни
Този документ се води задължително в някои случаи, които са подробно обяснени в наръчника.

 

Договор между администратор и обработващ лични данни
Задължителен документ, когато фирмата разчита на свои партньори, контрагенти или подизпълнители за съхранение на или работа с лични данни.

 

Оценка за въздействието върху защитата на данни
Документ, необходим при внедряването на нови технологии, които създават риск за защитата на лични данни.