Обжалване на актове и наказателни постановления на КАТ

Често актове падат в съда само на основание липса на реквизити или неспазване на процедурата по Законa.

Не съдействаме за тежки нарушения, за които смятаме, че е редно да се понесе отговорността, като например употреба на алкохол.

Зареждане на форма.

Или обжалвай безплатно Наказателно постановление

Виж колко е лесно и удобно в 3 стъпки:

1. Питаш

Лесно и онлайн споделяш случката с КАТ.

2. Получаваш консултация

До 24 часа и срещу цена от 20 лв. получаваш писмена консултация от адвокат с възможни решения, срокове и шансове за успех.

3. Обжалваш (ако желаеш)

Адвокатите в нашата мрежа съдействат в цялата страна. Процедурата по обжалване минава бързо и неусетно.

Безплатен КАТ Асистент

Разработихме онлайн бот, чрез който можеш безплатно и успешно да обжалваш наказателни постановления на КАТ. Отговаряш на няколко въпроса и веднага получаваш готова Жалба с указания къде и как да я входираш. Производството по обжалване в съда е безплатно, жалбата е безплатна – не губиш нищо! (Дори може и да не се явиш в съда – жалбата пак ще бъде разгледана.)

Обжалвай безплатно

 

Полезна информация

Наказателното постановление се издава на база съставен акт за нарушение.

Срокът за обжалване на наказателно постановление е 7 дни.

Обжалването на наказателно постановление не може да влоши положението или да увеличи глобата.

Районен съд се произнася по жалбата.

Не се заплаща държавна такса за производството в съда.

Съдът може да се произнесе по жалбата и без присъствието на жалбоподателя.

Решението на районния съд може да се обжалва пред административен съд.

Електронен фиш може да бъде издаден само чрез стационарно позиционирано техническо средство, но не и чрез мобилен “радар”, ползван от контролен орган.

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение, актосъставителят е задължен да ползва свидетели очевидци и по установяване на нарушението, но не и такива “само при съставяне на акта”.

Отказът на нарушителя да подпише акта се удостоверява по специална процедура и от свидетел, който е различен от контролния орган.

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."