Обжалване на актове и наказателни постановления на КАТ

 

90% от актовете падат в съда само на основание липса на реквизити или неспазване на процедурата по Законa.

Зареждане на форма.

Виж колко е лесно и удобно в 3 стъпки:

1. Питаш безплатно

Лесно и онлайн споделяш случката с КАТ.

2. Получаваш отговор

Разглеждаме всеки казус и предлагаме решение.

3. Обжалваш (ако желаеш)

Адвокатите в нашата мрежа помагат на хора от цялата страна. Процедурата по обжалване минава бързо и неусетно.

Защо да плащаш излишни глоби?

намери помощ и обжалвай

Отнема само 2 минути. Защити правата си!

Полезна информация

Наказателното постановление се издава на база съставен акт за нарушение.

Срокът за обжалване на наказателно постановление е 7 дни.

Обжалването на наказателно постановление не може да влоши положението или да увеличи глобата.

Районен съд се произнася по жалбата.

Не се заплаща държавна такса за производството в съда.

Съдът може да се произнесе по жалбата и без присъствието на жалбоподателя.

Решението на районния съд може да се обжалва пред административен съд.

Електронен фиш може да бъде издаден само чрез стационарно позиционирано техническо средство, но не и чрез мобилен “радар”, ползван от контролен орган.

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение, актосъставителят е задължен да ползва свидетели очевидци и по установяване на нарушението, но не и такива “само при съставяне на акта”.

Отказът на нарушителя да подпише акта се удостоверява по специална процедура и от свидетел, който е различен от контролния орган.

 

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."