Лични данни

Това е мястото, от което можеш да управляваш личните си данни, които се обработват от Адвокатами.бг Уеб ЕООД, когато използваш сайта Advokatami.bg. От тази страница можеш:

 • Да получиш информация за твоите лични данни, които обработваме.
 • Да оттеглиш своето съгласие Адвокатами.бг Уеб ЕООД да използва твоите лични данни.
 • Да заявиш актуализация на своите лични данни, обработвани от Адвокатами.бг Уеб ЕООД.
 • Да поискаш заличаване на твоите лични данни, които Адвокатами.бг Уеб ЕООД обработва.

Информация за потребителя във връзка с обработването на лични данни

Твоите лични данни, които се управляват, когато взаимодействаш с advokatami.bg, се събират от “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД – дружество, регистрирано в България с ЕИК 204649842.

Можеш да се свържеш с нас на телефон 0888047188 или на имейл pitai@advokatami.bg.

В “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД обработваме лични данни за следните цели:

 1. За предоставянето на услугите на електронното общество посредством уебсайта www.advokatami.bg;
 2. За да предоставим на теб като потребител по-добри услуги като анализираме поведението ти на www.advokatami.bg;
 3. За нуждите на директен маркетинг – за да изпращаме информация, която считаме, че представлява интерес за теб, относно нашите услуги.

Твоите лични данни се обработват единствено въз основа на някое от следните основания:

 1. Въз основа на договор – когато ти си поръчал услуги от “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД;
 2. Въз основа на твоето изрично съгласие – когато ти си дал своето съгласие да обработваме личните ти данни без договор.

Твоите лични данни могат да бъдат предмет на профилиране. Профилирането ни помага да анализираме теб като потребител, за да можем да ти предлагаме услуги и съдържание, които считаме, че отговарят на твоя профил.

Как можеш да упражниш правата си?

За да упражниш своите права като субект на лични данни, можеш да ни изпратиш имейл на pitai @ advokatami.bg като посочиш какви са твоите искания:

 • Достъп до лични данни
 • Оттегляне на съгласие
 • Актуализация на данни
 • Заличаване на данни