Документи за получаване на обезщетение за безработица

Обезщетение за безработица се полага за всеки, за когото са били дължими осигуровки за фонд Безработица за поне 12 от последните 18 календарни месеца. Тук можеш да научиш повече за процедурата по отпускане на обезщетението.

Свали документите
Документи за получаване на обезщетение за безработица

Какви са условията за получаване на обезщетение за безработица?

За да получиш обезщетение за безработица, трябва да отговаряш на следните условия:

  1. Да бъдеш регистриран като безработен в Агенция по заетостта;
  2. Да не си придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  3. Да не упражняваш дейност, за която подлежиш на задължително осигуряване в България или в друга държава;
  4. Да си осигурен за безработица през 12 от последните 18 месеца.

В най-голямата част от случаите обезщетение за безработица получават работници, които са били съкратени от своя работодател. Важно условие е, че, ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие или с предизвестие то служителя, размерът на обезщетението е минимален.

Какъв е размерът на обезщетението за безработица?

Обезщетението се изчислява на дневна база. За база се взима среднодневното възнаграждение (осигурителен доход) за последните 24 месеца. Обезщетението е в размер на 60% от този доход за всеки ден. Всяка година се определя минимален и максимален размер на обезщетението. За 2020 г. минималният размер е 9 лв., а максималният – 74.29 лв.

Периодът, за който ще ти бъде изплащано обезщетение зависи от осигурителния ти стаж. Той започва от 4 месеца за 3 години стаж и достига 12 месеца за над 15 години стаж. 

Каква е процедурата за получаване на обезщетение?

Процедурата за получаване на обезщетение минава през три стъпки – прекратяване на трудов договор, регистрация в Агенция по заетостта, подаване на заявление пред НОИ.

Избери вид услуга

Подготви сам

Свали безплатно образци на:

  • Заявление за регистрация в Агенция по заетостта
  • Заявление за отпускане на обезщетение до НОИ
Свали документите

С помощ от Advokatami.bg

Ние попълваме документите и ти даваме указания как да ги изпратиш. Нашият екип ще се свърже с теб по телефона, за да изготвим документите.

Цена: 30.00 лв.

Поръчай

Консултация от адвокат

Имаш въпрос във връзка с възможността да получиш обезщетение за безработица? Можеш да получиш консултация от адвокат по телефона.

Цена: 50.00 лв.

задай своя въпрос

Въпроси и отговори

Възможно е. На първо място можеш да подадеш документи с електронен подпис. Ако нямаш такъв, можеш да подадеш документи и по пощата. Тази опция в момента се разрешава от институциите предвид опасността от разпространяване на вируса COVID-19. След отмяна на извънредното положение обаче е възможно документи чрез поща да не се приемат.

Ако държавата, в която си придобил осигурителен стаж е държава-членка на ЕС, то можеш да извадиш удостоверителен документ от съответната държава. Същото можеш да направиш и ако си работи лв държава, която има споразумение с България за признаване на осигурителен стаж.

Ако прекратиш договора си с предизвестие или по взаимно съгласие с работодателя, можеш да получиш минималното обезщетение в размер на 9 лв. на ден за период от 4 месеца. Същото важи и, ако си уволнен дисциплинарно.

Ако си получавал обезщетение за безработица през някой момент от последните три години, то ще ти се полага единствено минималният размер на обезщетението в размер на 9 лв. на ден.