Advokatami.bg

Регистрация на НПО в ДАНС

99.00 лв.

В срок до 4 месеца от решението на Съда, всяко НПО (сдружение или фондация) трябва да се регистрира в ДАНС.

На регистрация подлежат както организации в частна полза, така и в обществена.

Глобите по Закона за прането на пари са от 2000 до 50 000 лв.

Описание на продукта

Пакетът включва:

  • всички необходими документи – попълнени с данните на НПО-то и готови за подписване
  • указания къде и как се входират документите
  • полезна информация за хода на процедурата

Документите:
1) Протокол от заседание на Управителния съвет
2) Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, в съответствие с чл. 16, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3) Образец на ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗМИП
4) Образец на ДЕКЛАРАЦИЯ 2 по ЗМИП
5) Придружаващо писмо

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа