Заявка за регистрация

Отговори на няколко въпроса за себе си и своя професионален път. Ще отнеме 10 мин.

Зареждане на формата.

Формата по-горе не е правно обвързваща. Целта на въпросите е да профилират асоциираните адвокати.

Защита на личните данни: Формата, чрез която ни изпращаш данните, има 256-bit SSL криптирана защита, а сайтът има SSL сертификат. Предоставените данни се съхраняват в силно защитен SOC 2, Type II сървър.

Администратор на данните е Адвокатами.бг Уеб ЕООД с № 397723.

Сайтът (Платформата) на “Пенчев и Ко”, с Булстат 177253298 и ще се управлява от Адвокатско дружество по чл. 57 от ЗА. Платформата стартира да обработва казуси на клиенти в средата на м. ноември 2017. “Пенчев и Ко” сключва договори за правна помощ с клиенти. Асоциираните адвокати сключват договор за сътрудничество с Кантората по чл. 76 от Закона за адвокатурата.