Съдействие за издаване на лиценз или разрешителни

Екип от адвокати и счетоводители ще ти съдейства за изкарване на лицензи, разрешителни и всяка една бюрократична формалност. Остави бюрокрацията на нас, а ти се фокусирай върху правенето на бизнес. С нас всичко става бързо, лесно и сигурно.

Виж как

Работим онлайн с клиенти от цяла България.

За какво най-често съдействаме?

 • автомивка

 • салон за красота

 • ресторант

 • заведение

 • магазин

 • обменно бюро

 • транспорт

 • аптека

 • строителна фирма

 • посредническа дейност

 • крипто бизнес

 • кредитни и финансови институции

 • превозвач на товари, спедитори

 • охранителна дейност

Работим онлайн с клиенти от цяла България.

За отваряне на някои видове търговски обекти законът предвижда уведомителен режим, т.е. Просто се уведомява съответния държавен орган, а не е необходимо да се изчака проверка от него и даване на формално разрешение. Такава е например процедурата с отварянето на фризьорски салон. Контролът на тази дейност се осъществява от РИОКОЗ по неговия адрес. Необходимо е до съответната инспекция да бъде подадено уведомление в 7-дневен срок от момента, в който фризьорският салон е започнал да работи. В този тип процедура все пак се издава разрешително, но това се случва впоследствие. РИОКОЗ извършва проверка в срок от 3 месеца от подаване на уведомлението. Ако всичко е наред, обектът се вписва в специален регистър.

В други случаи е необходим лиценз или предварително разрешително, за да може обектът да започне дейност. Такава е процедурата по отваряне на хранителен магазин. Тук компетентен орган е БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните), който извършва предварителна проверка по документи.

Много често за регистрацията на търговски обект, получаване на разрешително или лиценз, е необходимо да се премине през процедури пред различни държавни органи в определен ред и получаване на разнообразни документи. Документите се издават въз основа на извършени проверки от държавните органи, например проверка за спазени хигиенни или противопожарни изисквания. Почти винаги процедурата по регистрация или получаване на разрешително завършва в общината с регистрация на търговски обект. В общината се извършва регистрация на адреса на търговския обект и неговото работно време.

За съжаление изискванията за търговските обекти не могат да бъдат посочени генерално. Всяка търговска дейност е различна и процедурата по извършването й може да бъде съставена от много различни стъпки. Общото между всички процедури е следното:

1. Необходимо е да имаш регистрирана фирма – търговско дружество;
2. Необходимо е да имаш имот, който да ползваш за нуждите на търговската дейност

Относно изискването за регистрирана фирма най-добре е да се ориентираш към ЕООД, ако си сам или ООД, ако имаш съдружници. Някои дейности могат да се извършват и от еднолични търговци (ЕТ), но подобен избор рядко би имал предимства. Що се отнася до имота, ще бъде необходимо да представиш документ за собственост (нотариален акт) или за ползване (договор за наем).

За извършване на много от дейностите не се изискват никакви разрешения или лицензи. Правилото е, че ако не е въведен специален режим в закона, дейността може да се извършва свободно. Все пак, има доста сфери, в които подробно са регулирани изискванията. Най-често срещаните разрешения или лицензи са за:

1. Магазини за хранителни продукти
2. Продажба на цигари и алкохол
3. Отваряне на фризьорски салон
4. Отваряне на автомивка или автосервиз
5. Отваряне на аптека
6. Отваряне на заведение за хранене
7. Отваряне на обменно бюро
8. Извършване на таксиметров превоз
9. Извършване на превоз на товари и пътници
10 .Извършване на застрахователна дейност
11. Извършване на услуги в сферата на туризма

Също така има и някои процедури и правила, които са задължителни за почти всички обекти, независимо от конкретната сфера Такива са:

1. Регистрация в Регионална здравна инспекция (РЗИ) на обект с обществено предназначение;
2. Спазване правилата за противопожарна безопасност;
3. Регистрация на търговски обект и работно време в общината;
4. Регистрация на касов апарат;
5. Получаване на разрешение от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за всички дейности, свързани с продажба на храна;

Направи запитване за оферта с цена и срок

Имаш ли регистрирана фирма?

Ще отговорим до 24 часа.

Въпроси?

Тук сме да бъдем полезни.

0888 047 188 | pitai @ advokatami.bg

Никола Пенчев
мениджър клиенти

Дарина Манева
телефонно обслужване

Евгения Димовска
обслужване на клиенти

Полезна информация относно лицензи и разрешителни

Отваряне на аптека
За отваряне на аптека законът предвижда редица правила. Основните от тях се отнасят до изискванията спрямо помещението на аптеката и персонала, който работи в нея.

Отваряне на заведение / ресторант
Заведение за хранене може да се отвори под различна форма – ресторант, бистро, закусвалня, будка за закуски и други. За да се отвори който и да е от тези видове заведения за хранене, трябва да можем да отговорим на редица изисквания както и да преминем през някои законови процедури.

Отваряне на кафе
Ако искам да си отворя кафене, трябва да мина през редица процедури и да отговоря на изискванията на закона за помещенията и персонала.

Отваряне на магазин
Отварянето на магазин може да се окаже далеч по-трудна задача, отколкото изглежда на пръв поглед. В зависимост от предлаганите в магазина стоки, може да се изискат и допълнителни разрешения.

Отваряне на фризьорски салон
За отваряне на фризьорски салон, трябва да бъдат изпълнени изискванията на закона за помещенията и персонала, който ще се наеме. Салоните за красота могат да предлагат както само фризьорски и бръснарски услуги, така и козметични такива.

Отваряне на чейндж бюро (обменно бюро)
За да упражняваме дейност по обмяна на валута трябва да регистрираме чейндж бюро (обменно бюро). Сделките с валута са регламентирани в закона и затова е необходимо да се премине през процедура за регистрация в централния офис на НАП.

Регистрация като туристически агент или туроператор
Услугите в сферата на туризма са специално регулирани в закона. За да можем да извършваме туроператорска дейност, трябва да се регистраме в националния туристически регистър.