Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Какви са дължимите при сделки с биткойн данъци?

От |Публикувано на: 18.12.2017|Обновено на: 14.09.2020|

В последно време се вдига все повече шум около bitcoin, а малко по малко и около други криптовалути. По всичко изглежда, че blockchain технологията ще има важна роля в бъдещето ни. Тя обаче е все по-актуална и днес. Уви, законодателството, както обикновено се случва, има да наваксва на технологиите, а този процес е бавен и труден. По-долу ще разгледаме актуалната към момента ситуация с дължимите при сделки с биткойн данъци от бизнес гледна точка. Какви са задълженията за една фирма, която търгува или получава плащания в биткойн?

ДДС върху сделки с биткойн

ДДС е един от относмите към биткойн данъци. Тук има три основни варианта, които заслужават внимание.

Закупуване и продажбата на криптовалути срещу конвенционална валута.

Прост пример за илюстрация е купуването на биткойн с левове и последващата му продажба отново за левове. Този въпрос беше решен през юни, 2017 от Съда на Европейския съюз. Съгласно решението на съда, което е задължително за прилагане и в България, покупката и продажбата на криптовалути срещу национални такива се счита за облагаема доставка. Тя обаче е освободена от ДДС. Криптовалутите не са приравнени на платежно средство, а по-скоро все още се числят към финансовите активи. За сделките с тях не се дължи ДДС.

Продажбата на една криптовалута за друга

Тук транзакцията изобщо не преминава през национална валута. Така например биткойн може да бъде заменен директно за Етереум. В този случай също не се начислява ДДС, макар въпросът да не е изрично разгледан от съда на ЕС.

Продажба на стоки или услуги с биткойн

В случай че клиент закупи нещо с биткойн, то трябва да се начисли ДДС върху стойността на сделката. Разбира се, данъкът се изчислява в лева, т.е. сумата в лева трябва да се изчисли спрямо курса на биткойн към момента на плащането.

биткойн данъци

Корпоративен данък (данък-печалба)

Корпоративните данъци са други важни за биткойн данъци. Ситуацията в момента е такава, че в България биткойн се използва повече за спекулативна цел отколкото за търговия. Това означава, че дадено лице купува биткойн с надеждата неговата стойност да се повиши в бъдеще и при продажба ще бъде реализирана печалба.

Когато фирма реализира печалба, тя дължи данък печалба. Кога обаче е налице печалба? Криптовалутите все още са сравнително ново явление и като финансов актив тяхната стойност е доста нестабилна. Да, дълготрайната тенденция към момента е цената на биткойн да се покачва прогресивно, но какво означава това от данъчна гледна точка. Ако една фирма закупи днес 1 биткойн за 10 000 долара, а утре той струва 20 000 долара, то налице ли е печалба от 10 000 долара? Тази печалба трябва ли да се обложи с 10% корпоративен данък.

Корпоративният данък се дължи на годишна база. Важна е реализираната от фирмата печалба/загуба за календарната година. Това обаче не означава, че, ако купим биткойн на 30 август, във финансовия отчет ще гледаме неговата стойност на 31 декември, за да преценим какво сме спечелили или изгубили.

Печалбата или загубата се пресмята едва когато съответната криптовалута бъде продадена. Между момента на покупка и момента на продажба може да има много различни стойност, но са важни именно крайните две.

Дължими при сделки с биткойн данъци при покупки на различна стойност

В идеалният от данъчна гледна точка случай купуваме дадено количество биткойн в един момент и продаваме същото в друг. Това обаче не винаги е така. Възможно е фирмата да е закупила 1 биткойн за 5 000 долара, а след това още 3 за сумата от общо 21 000 долара. Ако след тези две сделки фирмата продаде един биткойн за сумата от 10 000 лв., то каква точно печалба е реализирала?

Дали ще се вземе стойността на най-евтино закупените биткойни, т.е. 5000 долара или пък тази на най-скъпите, т.е. 7000 долара? Дали не трябва да се вземе средната стойност за биткойн от всички сделки, т.е. в случая 6500 долара?

Според мен отговорът по-скоро е друг. На практика Биткойн се третира като данъчен актив, но се търгува като валута. Тук обаче идва едно от положителните качества на биткойн. Когато се извършват сделки с криптовалута, може да се уточни точно кой биткойн е продаден като се проследи блокчейна. По този начин, че се види съвсем ясно дали е продаден биткойн, който е закупен за 5000 долара или такъв за 7000 долара.

В тази връзка моето мнение е, че е редно при всяка продажба на биткойн печалбата или загубата да се пресмята именно за конкретните биткойни, които са предмет на сделката. Утвърдени правила за това обаче няма, поради което практиката на данъчните органи, когато се стигне до такава, може да бъде твърде различна.

Очакват ли се промени в законодателството?

В момента всички правила, приложими към биткойн изглеждат повече като компромисно решение. Трудно е правила към съществуващи в момента финансови инструменти да бъдат нагодени и прилагани по отношение на нещо, което в същината си е различно от тях. Затова промяна в законодателството рано или късно ще има. За мен лично е по-вероятно тя да дойде на ниво Европейски съюз, макар данъците да са една от областите, в които страните-членки имат по-силно застъпена автономия.

Напълно е възможно да греша, но, предвид развитието до момента, едва ли може да се очаква каквато и да е съществена промяна в рамките на следващата година. Като че ли компетентните органи все още си блъскат главата в това как да характеризират крипто валутите и какво е тяхното място в икономиката. Докато тези генерални въпроси не бъдат разрешение, трудно ще се намери и финално справедливо решение за данъчното третиране на биткойн.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.