Договор за изработка на уебсайт

Fill out my online form.

В днешно време уебсайтове се създават ежедневно. Това е един изключително търсен продукт, но редица важни елементи не винаги са уредени подобаващо между страните. С този договор се уговарят отношенията, които предхождат създаването на уебсайта, които съпътстват процеса на създаване, а също така и които последват създаването на уебсайта. Това гарантира едно високо ниво на правна сигурност и до голяма степен не допуска възникването на конфликти и спорове.

  • Ти предстои да изработиш уебсайт по поръчка на друго лице и искаш отношенията ви да са правно гарантирани.
  • Ти предстои да възложиш на друго лице изработката на уебсайт и искаш отношенията ви да са правно гарантирани.
  • Законът не поставя изисквания за формата на договора, но с оглед правната сигурност е желателно той да бъде сключен в писмена форма. Няма пречка той да бъде сключен дистанционно – чрез размяна на имейли и сканирани копия на подписания договор (или с електронен подпис).
  • Възложителят е добре предварително да има ясна и точна представа за уебсайта, който ще бъде изработен. Пълното описание на крайния продукт се добавя с Приложение към договора. Колкото по-ясно е, толкова е по-малък шансът за последващи спорове.

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с промяна на поръчката, след като процесът на изработка е започнал. В този случай е добре да бъде предвидено и допълнително справедливо възнаграждение. На следващо място ще може да се уговори гаранционен срок, в който изпълнителят ще трябва да отстрани евентуално възникнали проблеми във функционалността на уебсайта за своя сметка. Уговорки, свързани с права върху домейна и хостинга също могат да бъдат добавени. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени