Advokatami.bg

Договор за ноу-хау
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Договор за ноу-хау

Fill out my online form.

Научи повече

В процеса на своята дейност всяка фирма придобива специфичен опит в своята област (ноу хау), който в една или друга степен спомага за нейното развитие. Ноу хау може да бъде например определена рецепта, определен технически процес, определена съставка и др. Независимо, от вида, това е обичайно търговска тайна, която следва да бъде защитавана. С договора за ноу хау едно лице предоставя своите специфични знания на друго лице, като същевременно си гарантира, че неговата тайна ще бъде запазена.

Използвай, ако

  • Искаш да предоставиш своя опит и знания на друго лице срещу възнаграждение.
  • Искаш да получиш опит и знания от друго лице.
  • Искаш да си гарантираш, че предоставяйки ноу хау на друго лице, твоята тайна няма да бъде разгласена.

Важно

  • Водещо при Договор за ноу хау е тайнственият характер на специфичния опит. Ноу хау не се ползва със закрила както например патентът и затова трябва да се подхожда с особено внимание например при воденето на преговори. Ако опитът бъде разпространен преди сключването на договора, лицето няма да може да се защити впоследствие по никакъв начин.
  • Дори след като бъде сключен, Договорът за ноу хау не е 100% гаранция, че производственият опит няма да бъде разпространен. Договорът обаче е стабилна основа за защита на правата пред съд и възможност за обезщетение. Може да играе и превантивна функция, като се имат предвид уговорените неустойки.

Задължително

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод предоставяния опит – какво точно представлява ноу хау, начинът и срокът на неговото предаване, както и възнаграждението, което следва да бъде платено.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставяне на уговорения в договора опит и знания в уговорените срокове и заплащане на дължимото възнаграждение.

Допълнително

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с възможността страната, която предоставя ноу хау, да продължи да го използва в своя бизнес. Могат да се уговорят и задълженията на страните за запазване на опита в тайна и възможността за последващо разпространение на трети лица. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове. Неустойката има съществена превантивна функция и цели запазването на разкрития опит и знания само между страните по договора.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа