Advokatami.bg

Договор за поддръжка на уебсайт
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Договор за поддръжка на уебсайт

Fill out my online form.

Научи повече

В днешно време уебсайтовете са един изключително търсен продукт, не само с оглед тяхното създаване, но също и с последващата им поддръжка. Отношенията между страните обаче не винаги са уредени подобаващо. С този договор се създава една правна сигурност както за собственика на сайта (възложителя), така и за лицето, което ще извършва поддръжката (изпълнителя).

Използвай, ако

  • Притежаваш уебсайт, но ти е нужен специалист, който да извършва поддръжката му.
  • Искаш отношенията с твоите клиенти във връзка с поддръжка на техните уебсайтове да са правно гарантирани.

Важно

  • Законът не поставя изисквания за формата на договора, но с оглед правната сигурност е желателно той да бъде сключен в писмена форма. Няма пречка той да бъде сключен дистанционно – чрез размяна на имейли и сканирани копия на подписания договор (или с електронен подпис).
  • Желателно е пълното и точно описание на действията, в които се изразява поддръжката, да бъде оформено в отделен документ – Приложение към договора. Колкото по-ясно е, толкова е по-малък шансът за последващи спорове.

Задължително

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на поддръжката на уебсайта – в какво ще се изразява, съответно възнаграждението, което следва да се изплати.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани със поддържане на уговорения уебсайт за определения срок и заплащане на възнаграждение.
  • Срокът, за който се сключва договорът може да бъде точно определен (например една година, шест месеца и т.н.). Няма пречка договорът да се сключи и за неопределен срок. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнително

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с извършване на допълнителна работа от изпълнителя, която надхвърля поръчката. В този случай е добре да бъде предвидено и допълнително справедливо възнаграждение. Също така ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимироваreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа