Advokatami.bg

Договор за продажба на право върху изобретение или полезен модел
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Договор за продажба на право върху изобретение или полезен модел

Fill out my online form.

Научи повече

Индустриалната собственост (права върху патенти за изобретения, полезни модели, търговски марки и др. подобни) се ползва с широка закрила от законодателството на Република България. Тази закрила включва и възможността притежателя на правата да се разпорежда с тях по свое усмотрение. Това означава, че той може да ги продаде на когото сметне за добре и при каквито условия договори. Важно е обаче отношенията между продавача и купувача да бъдат правно гарантирани с договор, който да описва подробно правата и задълженията на всяка една от страните.

Използвай, ако

 • Искаш да придобиеш права върху определено изобретение или полезен модел.
 • Искаш да продадеш правата, които ти притежаваш върху определено изобретение или полезен модел.

Важно

 • Основната разлика между изобретение и полезен модел се изразява предимно в по-ниските изисквания, които са поставени към полезните модели, по-ниските такси за регистрацията им и по-кратките срокове на закрила.
 • Договорът за продажба на патент трябва да бъде вписан в Държавния регистър към Патентно ведомство, след като бъде сключен. Таксата, която се заплаща за вписване, е в размер на 80 лева.
 • Договорът за продажба на патент трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр се прилага към заявлението за вписване в регистъра.
 • С договора за продажба на патент могат да се прехвърлят права както върху вече патентовани изобретения или полезни модели, така и върху такива, които са в процес на патентоване/регистрация.

Какво задължително се включва в Договор за продажба на  патент

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на прехвърлянето изобретение или полезен модел – неговият вид, съответно цената, която следва да се изплати.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърлянето на правата и заплащането на цената в съответствие с направените в договора уговорки.

 

Допълнителни уговорки в Договор за продажба на патент

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например със задължението за вписване на сключения договор в Държавния регистър – коя страна ще следва да го извърши. Ще можеш и да гарантираш сигурността в отношенията между страните по договора като включиш разпоредби във връзка с наличието на права на други лица върху изобретението или полезния модел. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Допълнително

Правната сигурност във връзка с индустриалната собственост се урежда и от следните документи:

 • Договор за лицензия на патент
 • Договор за лицензия на търговска марка
 • Договор за продажба на търговска марка

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа