Advokatami.bg

Договор за продажба на стоки на консигнация
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Договор за продажба на стоки на консигнация

Fill out my online form.

Научи повече

Развиването на успешен бизнес често е свързано с умело осъществяване на продажби на продуктите, които произвеждаш. Понякога не е достатъчно обаче сам да извършваш продажбите и би било по-подходящо някой твой партньор да ти съдейства в тази дейност. От друга страна продажбата на чужди стоки срещу комисионна би донесла добър приход за твоя бизнес. В тези случаи е добре отношенията между страните да бъдат подобаващо регламентирани.

Използвай, ако

  • Искаш да използваш представител, който да продава твоите стоки срещу комисионна.
  • Искаш да продаваш чужди стоки срещу комисионна.

Важно

Изпълнението на договора преминава през няколко етапа. На първо място страната, чиито стоки ще бъдат продавани, следва да ги предаде на другата страна. На този етап могат да се правят допълнителни уговорки, свързани с цената, срока на продажба и т.н. На следващо място е същинският процес по продажба на стоките. След това се извършва така наречената “отчетна сделка”. При нея страната, която е продала стоките се отчита за продажбите, като удържа възнаграждението, което й се полага съгласно договора.

Какво задължително се включва в Договор за продажба на стоки на консигнация

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на продаваните стоки – техният вид и възнаграждението, което следва да се изплати на продавача както и срокът на действие на договора.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с осигуряване на необходимите условия за продажба на уговорените стоки, съответно извършването на продажба и заплащането на възнаграждение.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за продажба на стоки на консигнация

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с възможността за връщане на стоката при неизвършени продажби. Друга важна клауза, която е препоръчително да бъде уговорена предварително, е свързана с продажбата на стоките на по-висока цена от договорената. Най-често в тази хипотеза разликата остава в полза на страната, извършила продажбата или пък се получава допълнително възнаграждение. Може да се договори начинът, по който ще се извършва отчитането – най-често това става с изтичането на определен срок или с осъществяването на определен оборот. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Допълнително

Отношенията във връзка с различни стоки се регулират и от следните няколко документа:

  • Договор за еднократна доставка на стоки
  • Договор за многократни доставки
  • Приемо-предавателен протокол

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Ивановаreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа