Advokatami.bg

Искане за отлагане ползването на платен годишен отпуск
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Искане за отлагане ползването на платен годишен отпуск


Зареждане на въпросник.


Научи повече

Всеки работник или служител, който работи на трудов договор, има право на платен годишен отпуск. В случаите, когато този отпуск не е изцяло използван през една календарна година, той може да бъде прехвърлен за следващата календарна година. Това право е изрично уредено в чл. 176 от Кодекса на труда и се упражнява чрез настоящия документ.

Използвай, ако

  • Не си използвал напълно полагащия ти се платен годишен отпуск и искаш да го прехвърлиш за следващата календарна година.

Важно

  • За да бъде отложено ползването на отпуска по желание на служителя, работодателят трябва да постанови писмен акт – заповед, с която да нареди същото.
  • Законът допуска отлагане ползването на не повече от 10 дни от платения годишен отпуск, без значение от пълния размер на същия.
  • Ползването се отлага задължително за следващата календарна година.

Допълнително

Когато е нужно отпускът за дадена календарна година да бъде прехвърлен за следващата календарна година, е необходимо да бъдат посочени и причините, довели до това искане. Законът изисква това да са важни причини, но преценката е оставена на работодателя, който има право да прецени доколко посочените от служителя обстоятелства обуславят отлагането на отпуска. Работодателят може да разреши отлагането, дори ако прецени, че причините не са важни или пък такива изобщо не са били изложени.


Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиентиreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа