Advokatami.bg

Общо търговско пълномощно
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Общо търговско пълномощно

Зареждане на въпросник.

Научи повече

Когато се учредява една фирма, се избират и лицата, които ще я представляват. Често обаче възникват ситуации, в които определените представители не са в състояние да изпълняват своите задължения. Независимо каква е причината за това, във всеки един случай те могат да упълномощят другиго да извършва всички или част от техните функции.

Използвай, ако

  • Ти си управител на фирма и поради определена причина не можеш да изпълняваш временно задълженията си.
  • Имаш нужда от законосъобразно пълномощно, което да обхваща максимално всички възможни хипотези.

Важно

  • Общото търговско пълномощно следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, за да бъде законосъобразно и да породи желаните последствия.
  • Общото търговско пълномощно не трябва да се вписва в Търговския регистър.
  • За извършването на определени действия законът изисква изрично упълномощаване. С други думи, в пълномощното следва изрично да бъде записано, че пълномощникът ще може да извършва тези действия.
  • Търговският пълномощник се подписва, като задължително до името си отбелязва, че е пълномощник.
  • Съгласно Търговския закон отношенията между страните се уреждат с договор. Това може да бъде както граждански, така и трудов договор. В последния случай страните следва да имат предвид минималните изисквания на трудовото законодателство с оглед работно време, почивки, възнаграждение и т.н.

Допълнително

Ако в общото търговско пълномощно няма изрични указания за позволените действия, то дава право на пълномощника да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на фирмата.  Приема се, че обикновената дейност на фирмата е свързана с обичайни сделки, които са били сключвани до този момент. Така например ако фирмата се занимава с покупко-продажба на плодове и зеленчуци, покупко-продажбата на недвижим имот не се счита за обикновена дейност. В този случай пълномощникът няма да може да извърши такава сделка, освен ако е изрично упълномощен за това. В този смисъл, с оглед улеснение както на пълномощника, така и на упълномощителя е препоръчително в пълномощното да бъдат изрично посочени всички действия, които ще могат да бъдат извършени.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа