Advokatami.bg

Пълномощно за представителство пред банки
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Пълномощно за представителство пред банки

Fill out my online form.

Научи повече

Времето е изключително ценно в наши дни и е важно да бъде правилно разпределено. А когато с един документ спестяваш както време, така и пари, това е истински бонус. С това пълномощно можеш да упълномощиш друго лице, което да те представлява пред банкови институции. То ще може например да тегли и внася пари по твоите сметки, да открива и да закрива такива и всякакви други права във връзка с една или повече банки.

Използвай, ако

  • Отсъстваш от страната поради ангажименти в чужбина.
  • Нямаш възможност да извършиш желаните действия поради определени предпоставки.

Важно

  • Всяка банка определя правилата си във връзка с обслужването на клиенти. Поради тази причина редица банки не признават едно по-общо упълномощаване, а изискват изрично такова. В изричното пълномощно следва да се посочи точният обем от права на упълномошеното лице. Някои банки стигат по-далеч и изискват изричното пълномощно да бъде единствено за тяхната банка, като се посочат и конкретните сметки, с които пълномощникът ще може да работи. Препоръчително е преди съставянето на настоящото пълномощно да бъдат уточнени пълните изисквания за съответната банка.
  • Това пълномощно трябва да бъде нотариално заверено, за да отговаря на изискванията на закона и да породи действие.
  • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Допълнително

Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

  • Генерално пълномощно
  • Пълномощно за представителство пред мобилен оператор
  • Пълномощно за получаване на пенсия
  • Пълномощно за управление на МПС
  • Пълномощно за представителство пред съд

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиентиreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа