Advokatami.bg

Пълномощно за продажба на недвижим имот
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Пълномощно за продажба на недвижим имот

Зареждане на въпросник.

Научи повече

Често в практиката за извършване на определени правни действия се изисква допълнително време, а понякога и средства, с които не всички разполагат. Особено след наследяване, често наследниците са в различни краища на страната и при продажба на общия наследствен имот, всички те трябва да пътуват до мястото, където се намира имотът. Това разбира се не е единствената хипотеза, при която един или няколко собственика не могат лично да се явят за извършване на покупко-продажба на техния имот. В тези случаи пълномощното за продажба на недвижим имот решава този проблем.  Чрез него собственикът на даден недвижим имот може да упълномощи друго лице да извърши всички необходими действия във връзка със сключването на договор за покупко-продажба на имота.

Използвай, ако

  • Нямаш необходимото време да се явиш лично пред нотариус, за да продадеш собствения си недвижим имот.
  • Нямаш физическата възможност, например поради отсъствие от страната, да се явиш лично за подписване на договора за покупко-продажба на недвижим имот.

Важно

  • Пълномощното за продажба на недвижим имот следва да бъде с нотариално заверени подписи и съдържание, за да бъде действително и да отговаря на изискванията на закона.
  • Задължително трябва да бъдат подписани и декларации по чл. 264 ал. 1 от ДОПК и чл. 25 ал. 8 от ЗННД от продавача (ако като продавач се явява фирма, то декларация по чл. 25 ал. 8 от ЗННД не е необходима), които да бъдат представени от пълномощника при извършване на продажбата. Тези декларации трябва да бъдат подписани лично от собственика на продавания имот и не могат да бъдат подписани от упълномощеното лице.

Допълнително

Споменатите по-горе декларации важат само за календарната година, в която са издадени. Така декларация, подписана и заверена на 15.12.2015 г. ще важи единствено и само до 31.12.2015 г. Самото пълномощно не е обвързано със срока на действие на декларациите и ако бъде пропуснат този момент, то ще трябва да бъдат заверени отново само декларациите, но не и пълномощното.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимироваreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа