Advokatami.bg

Пълномощно за управление на МПС
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Пълномощно за управление на МПС

Зареждане на въпросник.

Научи повече

Управлението на чуждо МПС често се превръща в проблем при проверка от органите на полицията  и доказването, че всъщност не си откраднал въпросното МПС обикновено е проблем. Това пълномощно улеснява тази процедура, а същевременно може да предостави и други права на лицето, което управлява моторното превозно средство.

Използвай, ако

  • Искаш да оправомощиш определено лице да управлява собственото ти МПС.
  • Искаш да имаш доказателство, че не си откраднал управляваното от теб МПС, когато то не е твоя собственост
  • Искаш да оправомощиш определено лице да те представлява пред различни държавни и частни институции.

Важно

  • Подписването на такова пълномощно не е задължително съгласно българското законодателство, но неговото наличие спомага за по-лекото разрешаване на евентуално възникнали спорове.
  • С оглед правната сигурност, такива пълномощни обикновено се заверяват нотариално.

Допълнително

Подписването на пълномощно не лишава от права собственика на моторното превозно средство. Той може да извършва всички действия с МПС и във връзка с него, които пожелае. Това включва да го управлява лично, да заплаща дължимите данъци, да сключва застраховки и т.н. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време. С оглед по-висока сигурност е добре пълномощното да бъде ограничено със срок на действие.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа